Wyszukiwarka znalazła 1537 wyniki(ów)

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

bardzo ciekawa formacje powsta?y na wig20,do du?ego diamentu zktˇrego wybicie nast?pi?o gˇr? ,przytuli? siŕ ma?y diamencik z ktˇrego wczoraj by?o gor? wybicie,a dzisiaj ruch powrotny ,jutro ponownie w gˇrŕ
pozdrawiam
przez andy
2006-11-30, 21:58
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Komentarze i badanie nastroju przed sesj? 01.12.2006r.
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 3296

olab witam
na wig20 od czerwca naA/D trwa prawie nieprzerwannie akumulacja,natomiast na tygodniowym A/D dystrybucja,czy to zachˇd tak piŕknie przekazuje papiery w s?abe rŕce?
jakie parametry stosujesz dlaSTS naswoich wykresach,oile to nie jest tajemnica?
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 22:26
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Komentarze i badanie nastroju przed sesj? 27.11.2006r.
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 1631

lem,sorry nie zalogowa?em siŕ
przez andy
2006-11-26, 22:00
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

lem w dalszym ci?gu nurtuje mnieproblemfal przedstawionych na ostatnim diagramie,gdyz diagram ten pokazuje,?e wramach fal wyd?u?onychmog? powstawaŠ kolejne wdlu?enia s? to sytuacje doÂc rzadkie izdarzaj? siŕ podczas hossy na rynkach terminowych ifaktycznie wystŕpuje 9 podfal,tak otym pisze murphy. c...
przez andy
2006-11-26, 19:18
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

goŠ,masz racjŕ pope?ni?em w pospiechu b??d zawŕzaj?c to do dnafali2 z ktˇrej to normalnie wyprowadza siŕ odliczenie. sorry.

lem ,dziŕkujŕ za odpowied?.
przez andy
2006-11-26, 18:52
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

lem dziŕki za wspania?e wykresy z naniesieniami fibo, robisz dobr? robotŕ

pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 15:49
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

lem witam
czy wtwojej odpowiedzi nie ma przeklamania ,.?efala wyd?u?ona ma zwykle 9 podfal.gdy? na wykresach ktˇre pokaza?e oraz to co pisze w analizie tecnicznej"jedna zfal siŕ wyd?u?a,inaczej mˇwiac fala1,3lub 5 dzieli siŕ wˇwczas na pi੠dodatkowych fal.
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 15:43
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

zgodnie z podan? wskazˇwk?
max fali5 to3236+1850=5086 ,natomist min. tej fali5 to1600+3236=4836 iw tym zakresie powinno oczekiwaŠ jej zako˝czenia.
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 15:19
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

tomasz witam
cytujŕ z murphy"zasiegfali5 moznawyliczyŠ w przybli?eniumnoz?c falŕ pierwsz? przez3,236idodaj?c te wartoÂci do szczytulb dna fali pierwszej w cel uzyskaniaminimum imaximum zasiŕgu przysz?ego ruchu. "
pozdrawiam
przez andy
2006-11-25, 23:26
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

witam
fala 3 ma1.44fali 1,czy aby uznaŠ j? za wyd?u?on? mmusi miec proporcjŕ1,618,czy te? obowi?zuj? proporcje 1,5 oraz1,382?
pozdrawiam
przez andy
2006-11-25, 19:06
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 6188

Xinnie witam
dziŕkujŕ


pozdrawiam
przez andy
2006-11-23, 21:20
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

witam
w jaki sposˇb zapisaŠ wykres z bossa aby go przedstwic na forum ,gdy? po zapisaniu go na dysku ipootworzeniu wykres siŕ nie pojawia .
pozdrawim
przez andy
2006-11-22, 17:13
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

lem,twoje pierwsze 3zdania wyjaÂniaja problem iteraz mo?na zastosowaŠ wskazˇwkŕ"jeÂli siŕ wyd?u?afala3 to 5 bŕdzie miala strukture fali1.
dziŕkujŕ ,pozdrawiam
przez andy
2006-11-19, 22:08
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

lem,przejrza?em trochŕ literatury oraz wykres naszego guru olaba i wdalszym ci?gu mam w?tpliwoÂci czy wstwierdzeniu kuczy˝skiego nie jest trochŕ racji / 1/spojrzyj na zielone oznaczenie fal 12345,fala2-3 jest wyd?u?ona,a fala 5jest na pewno d?u?sza ni? 1 ,a wiŕc ros?a jakby bez ogranicze˝ 2/ z liter...
przez andy
2006-11-19, 17:01
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

andy witam
przez andy
2006-11-19, 16:15
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

lem witam
poniewa? uwa?am cie za znawcŕ fal,czy stwierdzenie analityka kuczy˝skiego,?e je?eli fala 3 jest wyd?u?ona to fala5 nie ma ogranicze˝ jest gdie wteorii fal potwierdzone ,albowiem tto ,?e fal1=5 przy wyd?u?eniu fali3 znajduje swˇj opis w literaturze.

pozdrawiam
przez andy
2006-11-18, 15:39
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 2150

andy,witam LeM.a oto co pisze inny szaman mars wchodz?c wskorpiona utworzy silne stellum[zgrupowanie]planet w tym znaku co nie jest dobr? wrˇ?b?,po22nast?pi? znacz?ce spadki ,como?e zapocz?tkowaŠ d?u?sz? bessŕ kwadraturajowisza do saturna przyniesie nasilenie siŕ konfliktˇw o charakterze ekonomiczny...
przez andy
2006-10-15, 20:53
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na trzeci tydzie˝ pa?dziernika
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 717
Poprzednia

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

cron