Wyszukiwarka znalazła 1242 wyniki(ów)

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

komentarz 2006.06.20

(2006.06.20) . Indeks W20adx i kontrakty fw20daily przebywaj? w konsolidacji, czekaj?c na wyjaÂnienie sytuacji w USA, ktˇra mo?e wskazaŠ Ârednioterminowy kierunek Âwiatowym gie?dom. Na wykresach intraday indeksˇw zachodnich (CAC, DAX , DJIA,NQ,SP00) mo?liwe jest utworzenie ORGR, ktˇrych uformowanie...
przez olab
2006-06-20, 22:09
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: komentarz 2006.06.20
Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 695

komentarz 2006.06.16

( 2006.06.16 ). Pomimo wysokiego otwarcia luka bessy okaza?a siŕ zbyt silnym oporem do przejÂcia dla indeksu W20adx . Podobnie zachowywa?y siŕ pozosta?e gie?dy europejskie, co budzi obawy o mo?liwoŠ powrotu do trendu. Poniewa? pi?tek by? dniem wygaÂniŕcia czerwcowych serii instrumentˇw pochodnych, ...
przez olab
2006-06-18, 08:01
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: komentarz 2006.06.16
Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 638
Poprzednia

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania