Ciech

Inwestycje w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne.

Moderator: queba

Ciech

Postprzez azirafal » 2006-10-11, 14:40

mam jeszcze Ciech w portfelu, ale taka spˇ?ka to ?ˇ?wik, czo?g wolny.

ale przynajmniej nie takie wariactwo jak polna.
azirafal
azirafal
 
Posty: 37
Dołączenie: 2006-10-10, 11:56

Postprzez Gość » 2006-10-12, 08:34

dzi dobre info o Ciechu podaj?. :)
Gość
 

Postprzez queba » 2006-10-12, 08:35

gazeta Parkiet

07:44 12.10.2006 Nr 3160, kolumna 9
MSP zgadza siŕ na sprzeda? Sarzyny i Zachemu Ciechowi
Krzysztof GradResort skarbu zatwierdzi? sprzeda? Organiki-Sarzyny i Zachemu gie?dowemu Ciechowi. Na razie nie ma decyzji w sprawie sprzeda?y Zak?adˇw Azotowych w Tarnowie i Kŕdzierzynie niemieckiemu PCC


Wczoraj wieczorem Ministerstwo Skarbu Pa˝stwa og?osi?o, ?e zarekomenduje rz?dowi sprzeda? Grupie Ciech nale??cych do Nafty Polskiej 80 proc. Zak?adˇw Chemicznych Organika-Sarzyna i Zachem. - Ju? jutro skierujemy wniosek do rady ministrˇw o wyra?enie zgody - zapowiedzia? Pawe? Sza?amacha, wiceminister Skarbu Pa˝stwa. Po jej uzyskaniu w ci?gu 7 dni MSP zwo?a NWZA Nafty Polskiej, ktˇre zatwierdzi sprzeda? nale??cych do spˇ?ki akcji. Resort przewiduje, ?e transakcja zostanie domkniŕta w po?owie listopada.

Pierwsza du?a prywatyzacja

- W negocjacjach w resorcie uzyskaliÂmy podwy?szenie ceny za akcje Zachemu do nieco ponad 80 mln z? - podkreÂla? P. Sza?amacha. Zgodnie z wynegocjowan? przez Naftŕ Polsk? umow?, za 80 proc. akcji znajduj?cego siŕ w kiepskiej sytuacji finansowej Zachemu Ciech zap?aci 68,5 mln z?. Dodatkowo inwestor zobowi?za? siŕ do zainwestowania w bydgosk? spˇ?k? oko?o 178 mln z?. W trakcie negocjacji ustalono, ?e cena za Sarzynŕ nie zmieni siŕ. Chemiczny koncern zap?aci 244,5 mln z?. Dodatkowe 130 mln z? poch?on? inwestycje.

ZAT i ZAK poczekaj?

Wiceminister poinformowa?, ?e resort nadal bada prywatyzacjŕ dwˇch pozosta?ych firm WSCh: Zak?adˇw Azotowych w Tarnowie i Kŕdzierzynie. - Potrzebujemy jeszcze 3-4 tygodni na analizŕ transakcji i podjŕcie decyzji - powiedzia? P. Sza?amacha. Doda?, ?e resort zwrˇci siŕ do Nafty Polskiej, aby ta podpisa?a z potencjalnym inwestorem ZAK-u i ZAT-u - niemieck? firm? PCC - klauzulŕ o przed?u?eniu wa?noÂci umowy sprzeda?y.

P. Sza?amacha przyzna?, ?e ostro?noŠ rz?du przy podejmowaniu decyzji w sprawie sprzeda?y firm wielkiej syntezy chemicznej wynika m.in. z tego, ?e jest to pierwsza tak du?a prywatyzacja rz?du PiS. Prawdopodobnie resort poczeka na zako˝czenie badania prywatyzacji ZAK-u przez Najwy?sz? Izbŕ Kontroli.

D?ugi bieg z przeszkodami

MSP zaczŕ?o mieŠ w?tpliwoÂci co do prawid?owoÂci przebiegu prywatyzacji ju? w dwa tygodnie po podpisaniu ostatniej z warunkowych umˇw sprzeda?y (zbycia ZAK-u i ZAT-u niemieckiej firmie PCC), co mia?o miejsce 4 kwietnia. Krytyczne opinie wyra?ali te? niektˇrzy pos?owie i senatorowie (g?ˇwnie z PiS i LPR). PCC zarzucano, ?e firmy nie staŠ na wywi?zanie siŕ z umowy. Pojawi?y siŕ tak?e oskar?enia wobec Ciechu. Obie firmy odrzuca?y oskar?enia, jednak MSP zwrˇci?o siŕ do NIK o zbadanie prywatyzacji, ktˇra pocz?tkowo odmˇwi?a. Ostatecznie prywatyzacjŕ WSCh bada i resort, i NIK.
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań


Powróć do Akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne.

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości