Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3808: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3810: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3811: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3812: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
Sztuka inwestowania • Zobacz temat - Dobre bo.... polityczne

Dobre bo.... polityczne

Umieszczamy tu: - śmieszne infa z agencji prasowych - wyczytane na innych forach komentarze - dowcipy itp - perełki polskiego tradera- naganiacza

Dobre bo.... polityczne

Postprzez olaf » 2007-01-24, 12:34

To by? wyj?tkowy rok, takiego nie mieliÂmy od 17 lat, pierwszy raz od 17 lat
do marsza?ka sejmu wp?ywa wniosek aby Jezusa Chrystusa og?osiŠ krˇlem, a na
komendzie mo?na zamˇwiŕ taxi lub pizzŕ. Wszystko zaczŕ?o siŕ od kampanii
partii zwanej ?artobliwie prawem i sprawiedliwoÂci?, pod wdziŕcznym tytu?em
"My dotrzymujemy s?owa". W ramach "my dotrzymujemy s?owa", jeÂli mˇj brat
zostanie prezydentem, ja nie zostanŕ premierem, premierem zosta? atrakcyjny
Kazimierz, pierwszy produkt medialny w Europie Žrodkowej.

Rodzime Truman Show potrwa?o pˇ? roku, w tym czasie w ramach "my
dotrzymujemy s?owa" w kwestii taniego pa˝stwa, powsta?o najwiŕcej w historii
wolnej Polski nowych ministerstw i sekretarzy stanu, z ministerstwem Âledzi
i morza na czele, mamy najwiŕcej w historii Polski marsza?kˇw sejmu i senatu
oraz 4 wicepremierˇw.

Dwukrotnie TK zanegowa? ustawy przeg?osowane w odstŕpie kilku miesiŕcy, co
jest absolutnym rekordem.

MieliÂmy w ci?gu roku 3 rz?dy, w ramach tych samych partii 3 rodzaje
koalicji na trzech rˇ?nych pakietach umˇw, do tego dwˇch premierˇw,
piŕciokrotnie by? wymieniany minister finansˇw.

JeÂli mˇj brat zostanie prezydentem, ja jednak zosta?em premierem, poniewa?
premier, ktˇry ma 78% poparcia spo?ecznego by? za s?aby, wymieniliÂmy go na
premiera, ktˇry ma 33% poparcia, a premier ktˇry mia? 78% poparcia przegra?
wybory na prezydenta Warszawy.

Pierwszy raz od 17 lat Polska zobaczy?a masˇwkŕ, 160 cm kompleksˇw spŕdzi?o
s?uchaczy radiowŕz?a z Torunia do stoczni i uroczyÂcie przysiŕga?o nie
rozmawiaŠ z Lepperem, po czym polaz?o i gada?o, ale o tym za chwilŕ.

Pierwszy raz od 17 lat w ministerstwie sprawiedliwoÂci w randze wiceministra
zasiad? sŕdzia stanu wojennego i w randze ministra koordynatora
komunistyczny prokurator z lat 70. Takiej kadry nie mia? nawet Leszek
Miller. Na fali rewolucji moralnej marsza?kiem sejmu, a nastŕpnie premierem
wybrano 4 krotnego recydywistŕ, cz?onka powo?anej przez SB grupy
politycznej, na co dokumenty widzia? brat. Premiera recydywistŕ
zdymisjonowano za warcholstwo, co by?o ewidentnym chamstwem, by nastŕpnie w
nocy bez kamer tu? po projekcji filmu o JPII wskrzesiŠ i wsadziŠ na szczyty
w?adzy.

Od 17 lat nie mieliÂmy w rz?dzie koalicyjnym klubu, ktˇry w ponad 50% sk?ada
siŕ z oskar?onych lub skazanych prawomocnymi wyrokami pos?ˇw, znajdziemy w
IVRP odnowy moralnej,pos?a pedofila, pos?ankŕ skazan? za fa?szowanie
przepustek wiŕziennych, europos?a oskar?onego o gwa?t, rodzimego pos?a
oskar?onego o gwa?t, jego ?onŕ oskar?on? o defraudacje, pos?ankŕ, ktˇra
zas?ynŕ?a, jako operatorka scen korupcyjnych, a nastŕpnie zosta?a skazana
przez komisje etyki i ta sama komisja uniewinni?a pos?ˇw korumpuj?cych
pos?ankŕ. Znajdziemy pos?a wyrzuconego z klubu PiS za jazdŕ po pijaku, jest
pose? wywalony z SO za awantury w dyskotece, jest rˇwnie? pose? powo?uj?cy
siŕ na znajomoÂci z ministrem sprawiedliwoÂci w czasie egzekucji
komorniczej, za co zosta? wywalony z SO, ca?y ten kwiat polskiego
parlamentaryzmu tworzy koalicyjne ko?o narodowo - ludowe.

Pierwszy raz od 17 lat minister sprawiedliwoÂci 80% czasu pracy poÂwieci? na
konferencje, pierwszy raz minister pokaza? spo?ecze˝stwu jak siŕ niszczy
dokumenty przy okazji sprawy politycznej, gdzie o 6.50 prokuratura wkroczy?a
do PZU na wniosek pos?a Kurskigo, cz?onka sztabu wyborczego PIS, ktˇry
oskar?y? Donalda Tuska o fa?szerstwa polegaj?ce na kupowaniu bilbordˇw od
PZU. Jak siŕ okaza?o nie by?o ani jednego Âwiadka potwierdzaj?cego s?owa
Kurskiego, firma obs?uguj?ca PZU obs?ugiwa?a PIS nie PO, a sŕdzi? w tej
sprawie by? minister, ktˇry by? szefem kampanii wyborczej PiS. Sprawŕ
umorzono, pose? Kurski b?aga na kolanach o ugodŕ. To samo ministerstwo
sprawiedliwoÂci w ci?gu roku zresocjalizowa?o Rywina, wypuÂci?o Jakubowsk? i
Jakubowskiego, ?ami?c prawo aresztowa?o W?sacza, nie wyjaÂni?o ANI JEDNEJ
SúYNNEJ AFERY ??cznie z afera Rywina, ktˇr? obecny minister jako cz?onek
komisji pono rozwi?za? w u?amku sekundy, tylko ˇwczesne w?adze blokowa?y
Âledztwa.

Pierwszy raz od 17 lat rz?d, ktˇry popiera? lustracjŕ zamkn?? do spˇ?ki z
klerem usta ksiŕdzu Sakowiczowi, prezydent podpisa? wadliw? ustawŕ
lustracyjn?, a nastŕpnie sam znowelizowa? j? do poziomu ustawy, ktˇra
obowi?zywa?a wczeÂniej. Nie z?apano ani jednego cz?onka uk?adu, nie odebrano
emerytury ani jednemu ubekowi, za to opluto wielu opozycjonistˇw, w tym
nie?yj?cych, jak Jacka Kuronia i uczyni? to cz?owiek, ktˇry nie spŕdzi? ANI
JEDNEGO DNIA W KOMUNISTYCZNYM WIEZIENIU, A W CZASIE STANU WOJENNEGO JAKO
JEDYNY OPOZYCJONISTA Z KR?GU WAú?SY SIEDZIAú U MAMUSI POD PIERZYNí. Na tym
tle pokazuje siŕ najbardziej czytelny podzia? w IVRP. KomuniÂci dziel? siŕ
na pisowych i pozosta?ych, z tym, ze pisowi tacy jak Gierek, Jasi˝ski,
Kry?e, to dobrzy komuniÂci, pozostali s? z uk?adu. Z uk?adu s? te? wszyscy
cz?onkowie opozycji i media, z tym, ?e w tym wypadku wa?ny jest kontekst i
przydatnoŠ "uk?adowa". Znany polityk opozycji najpierw dosta? propozycjŕ
objŕcia rz?du IVRP, potem og?oszono go morderc? demokracji, by znˇw
zaproponowaŠ mu miejsce w rz?dzie.

Pierwszy raz od 17 lat rz?d, ktˇry nie zrobi? nic w kwestiach gospodarczych,
nie wyda? najmniejszego dokumentu, choŠby najni?szej wagi reguluj?cego
jakikolwiek obszar gospodarczy, okrzykn?? siŕ twˇrc? 1 punktowej inflacji i
PKB na poziomie 5 pkt. Pierwszy raz szef kancelarii prezydenta, ktˇry
wylecia? z niej za prowadzenie spˇ?ki z baronem SLD Nawratem, ktˇra to
spˇ?ka jest ulubie˝cem prokuratora, po kilku miesi?cach karencji zosta?
szefem doradcˇw premiera.

Pierwszy raz od 17 lat ministrem spraw zagranicznym jest kierowniczka magla,
ktˇra nie odrˇ?nia dwˇch najwa?niejszych dla Polski traktatˇw reguluj?cych
stosunki z s?siadami. Pierwszy raz od 17 lat 8 ministrˇw spraw
zagranicznych, a wiŕc wszyscy uznali polsk? politykŕ zagraniczn? za
szkodz?c? i oÂmieszaj?ca kraj. Nigdy dot?d w historii 17 letnich zmaga˝ z
demokracja, prezydent nie odwo?a? spotkania na szczycie t?umacz?c siŕ
rozwolnieniem wywo?anym artyku?em w niemieckim brukowcu. Nigdy dot?d polski
premier nie ?ebra? o 4 minuty rozmowy z prezydentem USA by w jej trakcie
oddaŠ z wdziŕcznoÂci 1000 polskich ?o?nierzy na "misje pokojowe".

Nie zdarzy?o siŕ od 17 lat, aby polski premier musia? siŕ t?umaczyŠ w
Brukseli, ?e Polska nie jest krajem antysemickim, w ktˇrym krˇluje homofobia
i nigdy podobnych t?umacze˝ nie uznano za sukces dyplomatyczny. Nie zdarzy?o
siŕ w ci?gu 17 lat by prezydent wyg?osi? 2 minutowe orŕdzie, oznajmiaj?c, ?e
nie rozwi??e parlamentu.

Nie by?o takiego przypadku by ministrem edukacji zosta? szef organizacji,
ktˇrej obecni, przyszli lub byli cz?onkowie palili pochodnie w kszta?cie
swastyk, udawali kopulacjŕ z drzewem, oraz miedzy sob?. Nie pamiŕta Polska
takiego przypadku, by cz?onkowie koalicyjnego rz?du, podawali rŕkoma
weterynarzy Ârodki wczesnooporonne przeznaczone dla byd?a kobietom
zgwa?conym przez innych cz?onkˇw. Nie mia? nigdy miejsca taki przypadek by
premier i prezydent z tytu?ami naukowymi tak kaleczyli jŕzyk polski, mˇwi?c
"w?anczam", "som", "ÂwiŕtobliwoŠ Biskup Rzyma", oraz mlaskali, oblizywali
wargi, odbijali w ku?ak, a pierwsza dama zasuwa?a do samolotu z reklamˇwk?.

To by? najciekawszy rok od 17 lat, polskie w?adze w ci?gu roku wykreowa?y i
sprzeda?y taki wizerunek Polski, ktˇry Âwiat pamiŕta z pocz?tku 19 wieku. W
ci?gu tego roku nasze stosunki z Niemcami, UE i Rosja zatoczy?y ko?o i
wrˇci?y do czasˇw Uk?adu warszawskiego i RWPG. W ci?gu tego roku wyst?pi?a
najwiŕksza fala emigracji od czasˇw stanu wojennego. Z 3 mln mieszka˝ nie
powsta?o ani jedno w ramach programu rz?dowego, z setek kilometrˇw autostrad
w przysz?ym roku powstanie 6 km odcinek, stadionu narodowego w Warszawie nie
bŕdzie, poniewa? wygra? niew?aÂciwy kandydat. Ca?y ten dorobek nazywa siŕ
IVRP, ktˇrej nie ma na ?adnej mapie Âwiata, a powsta? ten twˇr chorej
wyobra?ni w efekcie rewolucji moralnej, ktˇra skal?, si?? i zapachem
przypomina szambo spuszczone z Giewontu do Jastarni.

To by? rok bli?ni?t na kaczych nogach, dziŕkujmy Bogu, ?e go przetrwaliÂmy i
proÂmy, by ju? nigdy wiŕcej dobry Bˇg podobnych dowcipˇw nam nie robi?,
niech chocia? pierwsza dama kupi sobie torebkŕ, a I strateg solidny klej do
protez, do gospodarki nie mieszajcie siŕ jak przez ostatnie 12 miesiŕcy, a
jako to przetrwamy braciszkowie bosy, partyzanci kwatermistrze, komisarze
spˇ?dzielczy, pionierzy, ko?cho?nicy, rewolucjoniÂci moralni w walonkach.
Pozdrawiam... Olaf

"Trade What You See, Not What You Think"
"When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"
Awatar użytkownika
olaf
 
Posty: 1981
Dołączenie: 2006-06-21, 20:23

Postprzez olaf » 2007-01-24, 12:35

Grupa Trzymaj?ca Wagŕ
"Jestem gotˇw plun?Š w mordŕ ka?demu,
kto powie, ?e jestem niekulturalny."

A.Lepper
Pozdrawiam... Olaf

"Trade What You See, Not What You Think"
"When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"
Awatar użytkownika
olaf
 
Posty: 1981
Dołączenie: 2006-06-21, 20:23


Powróć do Gafy, wypowiedzi dot. inwestowania

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron