Wrˇ?enie z fusˇw czyli miedzyrynkowa analiza techniczna

czyli... "fusy":)

Moderator: LeM

Wrˇ?enie z fusˇw czyli miedzyrynkowa analiza techniczna

Postprzez kolargol » 2006-06-13, 19:40

Witam,
W podziŕkowaniu dla Olaba za wysi?ki w postawieniu strony postanowi?em powrˇ?yŠ z fusˇw i poszukaŠ odpowiedzi co mo?e nas czekaŠ w niedalekiej przysz?oÂci. Zaznaczam, ?e bŕdzie to wrˇ?ba oparta wy??cznie na technicznym obrazie rynkˇw. Fundamentalistˇw /i nie tylko/ zapraszam jednak do polemiki.
Wszyscy zdaj? sobie sprawŕ mam nadzieje, ?e jesteÂmy w doŠ newralgicznym punkcie z punktu widzenia AT je?eli chodzi o przysz?e kierunki indeksˇw tak naszych jak i Âwiatowych. Jak wiadomo hossa trwa dopˇki siŕ nie sko˝czy. Po ostatniej, doŠ gwa?townej przecenie na pewno wszyscy zadaj? sobie pytanie czy to ju? jest koniec?
MyÂlŕ, ?e warto rˇwnie? przypomnieŠ podrŕcznikowy schemat wchodzenia w bessŕ, oparty na zachowaniu indeksˇw z rˇ?nych rynkˇw. Wg schematu najpierw spadaŠ zaczynaj? obligacje (roÂnie ich rentownoŠ), nastŕpnie akcje, wreszcie na ko˝cu rynki surowcowe.
O obligacjach w Stanach nie trzeba siŕ rozpisywaŠ. Lec? na pysk od oko?o roku. Obecnie koryguj? spadki ale wg mnie czeka je jeszcze jedna fala spadkowa z zasiŕgiem w okolicach minimum z 2002r (30latki, na oko bo nie mam wykresu w metasie).
Na rynku akcji na wiŕkszoÂci rynkˇw wschodz?cych zako˝czyliÂmy piŕciofalowy impuls wzrostowy (w Stanach nie podejmuje siŕ liczenia fal ale mo?na przyj?Š ?e skoro historyczne maksy nie zosta?y pobite to nadal rynek koryguje bessŕ z pocz?tku wieku). Na surowcach rˇwnie? rozpoczŕ?a siŕ korekta.

Spˇjrzmy wiec na wykresy. Zacznŕ od Edka, a to w zwi?zku z ci?gle wa?n? ujemn? korelacj? USD i surowcˇw (spadek USD powoduje wzrost surowcˇw i odwrotnie).

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... fb43e5b521

Jak widaŠ na wykresie, Edek szykuje siŕ to uformowania pi?tki wzrostowej z zasiŕgiem 1.345. To wg mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz.
A je?eli tak to zgodnie z korelacj? spadek USD powinien wywo?aŠ wzrost na rynku surowcˇw. Wszystko ?adnie piŕknie ale wykres np. miedzi zwiedza kra˝ce galaktyki... a z grawitacj? nikt jeszcze nie wygra?;) Popatrzmy na wykres /interwa? tygodniowy/:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3782af1f21

Teoretycznie wszystko powinno byŠ jasne. Piŕciofalowy impuls uformowa? hiperbolŕ, ktˇra zako˝czona zosta?a zas?on? ciemnej chmury.... Huston mamy problem;)
Ale w nastŕpnym tygodniu jednym ruchem formacja zosta?a zanegowana a jeszcze nastŕpny tydzie˝ przyniˇs? gasn?ce wahania ale dalej w okolicach ob?oku Magellana;) To wszystko w perspektywie dalszego spadku USD daje do myÂlenia...
Co dalej? Rozum ka?e braŠ szorty na copper i szukaŠ wyspy ktˇra mo?na bŕdzie kupiŠ za czas jaki po zamkniŕciu pozycji. No ale przecie? nie rozum wyniˇs? kurs miedzi tam gdzie jest. Numeracja fal rˇwnie? mo?e siŕ zmieniŠ. A dlaczego? Ju? wyjaÂniam. Otˇ? w wielu przypadkach przy formowaniu hiperboli kurs lubi kreÂliŠ fale o kszta?cie W (Wolfe Wave ktˇr? pokazywa? kiedy Lucek). Taka zgubna zmy?ka dla technikˇw bo wygl?da jak podwˇjny szczyt, z regu?y mylnie ko˝czy numeracje impulsu wzrostowego, a w rzeczywistoÂci jest korekcyjn? czwˇrk?, z ktˇrej wyprowadzany jest zabˇjczy dla krˇtkich pozycji strza? w postaci pi?tej fali wzrostowej. Przyk?ady jakie na prŕdce znalaz?em to nasz W20 i NASDAQ z hossy internetowej: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 628ea1d9c5
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b7d114594f

Jak bŕdzie w rzeczywistoÂci? To pytanie warte milionˇw dolarˇw. Jedno jest pewne. ?yjemy w ciekawych czasach i niezale?nie od tego czy to ju? teraz czy po nastŕpnej fali wzrostowej miŕkkiego l?dowania nie bŕdzie. ?eby zobrazowaŠ dlaczego wykres kwartalny copper futures od II wojny swiatowejJ:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... eb6e049ee4


Co do rynku ropy bardzo krˇtko. Moim zdaniem spadek USD wymusi wzrost cen ropy. Do tego do?ˇ?my niepokoje geopolityczne, huragany... jest pod co graŠ.

Jakie konsekwencje dla naszego rynku? Wg mnie wszystko zale?y od miedzi. Nawet nie od ropy ale w?aÂnie od miedzi. Kurs miedzi to monstrualnej wielkoÂci absurdalny balon, ktˇry gdy pŕknie zmyje ca?? palanterie Âmiec?ca na grupie biznes.wgpw;) Tyle, ?e chyba nikt nie jest w stanie wyznaczyŠ granic absurdu.

OsobiÂcie mam krˇtkie gatki rozmiar 5 (szkoda ze takie ma?e ale jestem s?abej wiary niestety) po 3333 na jednym portfelu i traktuje je jako d?ugoterminow? wysokooprocentowan? lokatŕ terminow?, zabezpieczon? stopem na poziomie 3110 zgodnie z wykresem:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6ab844b449

a na drugim portfelu pykam sobie intra. Uwa?am ponadto, ?e co do hossy to jest ju? po temacie. Nie wierze w wyjÂcie gˇr? miedzi a jedynie w odroczenie egzekucji poprzez spadek USD. Ale na Edku to te? pi?tka wzrostowa, po ktˇrej odrocze˝ ju? nie bŕdzie.

Pozdrawiam

LeM
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 07:11

Powróć do Futurystyczny kącik LeMa

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość