Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3808: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3810: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3811: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3812: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
Sztuka inwestowania • Zobacz temat - Fusy na tydzie˝ 13'07

Fusy na tydzie˝ 13'07

czyli... "fusy":)

Moderator: LeM

Fusy na tydzie˝ 13'07

Postprzez LeM » 2007-03-24, 14:00

Witam,
Zapraszam na fusy.
Nowe oznaczenia ju? na ka?dym wykresie
i, iii, iii, a, b, c (zielone) – Sub Minuette
1, 2, 3, a, b, c, (czerwone) – Minuette
i, iii, iii, a, b, c (niebieskie bold) – Minute
1, 2, 3, A, B, C (rˇ?owe bold) – Minor
(1), (2), (3), (a), (b), (c) (zielone) – Intermediate
1,2,3, A,B,C w kˇ?kach (niebieskie bold) – Primary
I, II, III, A,B,C (czerwone bold) – Cycle
(I), (II), (III), (A), (B), (C) (niebieskie bold) – Super Cycle

COPPER:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d7f18.html
Na copper nie doczeka?em siŕ korekty. To ka?e popatrzeŠ jeszcze raz na numeracjŕ fal. Wygl?da na to, ?e kurs kreÂli falŕ (3) w 1. Nastŕpny silny opˇr jest dopiero na poziomie ok. 330 wiŕc jest jeszcze trochŕ miejsca. Z drugiej strony nie s?dzŕ aby byki zdecydowa?y siŕ na atak z marszu na ten poziom wiŕc jaka konsolidacja w tym tygodniu powinna wyst?piŠ.

CRUDE:
Wersja 1:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 54423.html
Na Crude trochŕ sztuczne wzrosty (zmiana serii kontraktˇw) spowodowa?y wyznaczenie nowego szczytu gdzie przenoszŕ szczyt fali (1). W tym tygodniu spodziewam siŕ korekty (2)
Wersja 2:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6d7f2.html
Do momentu wyjÂcia ropy ponad 64 $ lub spadku poni?ej 50 $ utrzymuje oba oznaczenia.

DJIA:
Oznaczenia „bycze”:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 65736.html
Dynamiczne odbicie od do?kˇw niewiele wyjaÂnia. Wg tego oznaczenia wygl?da to na pierwsz? falŕ w nowym impulsie. PewnoÂci jednak nie mam i nadal sk?aniam siŕ do oznaczenia prezentowanego poni?ej. Na uwagŕ zwraca fakt, ?e indeksy za oceanem maj? nadal sporo do odrobienia do poprzednich szczytˇw podczas gdy na innych rynkach, zw?aszcza u nas widaŠ prawdziw? euforiŕ (wzrosty po 50% w ci?gu jednego dnia na niektˇrych spˇ?kach) i rekordy na szerszych indeksach. Ciekawe. Wg mnie nied?wiedzie w USA wcale nie s? bez szans w tym tygodniu.
Oznaczenie „nied?wiedzie”:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 3c96a.html
„Wg. oznacze˝ nied?wiedzich mo?na przyj?Š ostatnie zejÂcie jako pi?ta podfala w pierwszym impulsie spadkowym (1). Gdyby tak istotnie by?o powinny nas czekaŠ doŠ dynamiczne wzrosty z podejÂciem pod szczyt w??cznie.” – co widaŠ na za??czonym obrazku. Czekamy na zanegowanie lub potwierdzenie oznacze˝, czyli na wyjÂcie ponad szczyty lub zjazd.

SP500:
Oznaczenie bycze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 798f2.html
...i alternatywne oznaczenie nied?wiedzie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0c45b.html
Patrz: komentarz na DJIA

DAX:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7a793.html
„DAX w podobnej sytuacji co indeksy ameryka˝skie, z tym ?e nie poprawiono tu do?kˇw. To daje szansŕ na uformowanie podwˇjnego dna i wyrysowanie fali 2.” No i mamy falŕ 2, ktˇr? ponadto mo?na traktowaŠ jako powrotn? do prze?amanego trendu. Zobaczymy jaka formŕ nied?wiedzie zaprezentuj? w tym tygodniu. Rˇwnie? tu wa?? siŕ losy oznacze˝. WyjÂcie ponad szczyty anuluje numeracjŕ.

NIKKEI:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 86ce3.html
Tu sytuacja podobna do DAX je?eli chodzi o numeracjŕ, z tym ?e tu indeks wybroni? na razie linie trendu wzrostowego.

BOVESPA:
Wykres EOD:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fda1c.html
Na BOVESPIE przenumerowa?em nieco fale. Poprzedni szczyt oznaczy?em jako koniec 3 a obecne podejÂcie jako falŕ 5. Nie wynika?o to ze z?amania regu? ale z faktu ?e obecne wzrosty znios?y ponad 50% spadkˇw. Uwa?am, ?e to zwiŕksza szanse na atak na szczyt i jego przekroczenie. Zobaczymy jak bŕdzie i czy mˇj optymizm nie jest na wyrost, wszak formalnie 2 fala mo?e znieŠ ca?? pierwsz?.

W20:
Oznaczenia fal identyczne z FW20.

FW20:
Oznaczenie „bycze”:
Wersja 1 i rozpisane fale dla tej wersji na krˇtkim interwale:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 46e08.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d8182.html
Ponownie spojrza?em na t? wersjŕ oznacze˝ i trochŕ j? zmieni?em. Impulsem do zmian by? wykres WIGu, ktˇry prezentuje w EXTRASACH. Obecnie oznaczenia s? to?same z oznaczeniami na szerokim indeksie. Zdaje siŕ ?e jest to rˇwnie? jedna z wersji prezentowanych przez Olaba. Zobaczymy jak bŕdzie, niemniej ze wzglŕdu na strukturŕ fal w obecnym odbiciu (jak i na WIG) muszŕ zmieniŠ swoj? optykŕ i faworyzuje to oznaczenie.
Wersja 2 i rozpisane fale dla tej wersji na krˇtkim interwale:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 30668.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ffd18.html
Formalnie to oznaczenie jest nadal mo?liwe, niemniej trochŕ trudno jest przypisaŠ podfali (2) trˇjfalow? strukturŕ. Jako siŕ daje ale to wg mnie trochŕ naci?gane. WyjÂcie ponad szczyty anuluje to oznaczenie.
Oznaczenie „nied?wiedzie” i rozpisane fale dla tej wersji na krˇtkim interwale:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7ac71.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2e807.html
Tu sytuacja analogiczna do opisanej wy?ej.

MIDWIG:
Wersja 1:

Wersja 1 zosta?a zanegowana.
Wersja 2:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 59f78.html
Wg tej wersji powinniÂmy ko˝czyŠ podfalŕ 3 w (5). Dodatkowo kurs dotar? do gˇrnego ograniczenia kana?u wzrostowego.

EXTRASY:
WIG:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f77b6.html
WIG wrˇci? nad linie trendu. Co wiŕcej euforycznie pokona? szczyt. To uprawnia przypuszczenie ?e mo?emy przyatakowŠ 60k punktˇw. Znajduje siŕ tam czerwony fibek bŕd?cy projekcj? ruchu wyznaczon? ca?? bess? po 2000 roku. Wg oznacze˝ robimy falŕ 3 w (5).

Tyle ode mnie.
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez andy » 2007-03-24, 18:57

witam
lem ,rzuŠ okiem na wykres liniowy tygodniowy wig20 ilinie poprowadzone przez szczyty 3297,3526 i dolki 2554,3240,czy w tym momencie nie powstaje wlasciwy klin ko˝cowy ,gdy? pomiŕdzy tymi spadkami zachodzi prawie idealna proporcja fibo 0,384 i dopiero jeszcze przed nami prawdziwy zjazd .
pozdrawiam
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez LeM » 2007-03-24, 19:06

No jest co co kszta?tem przypomina klin. Niestety ma trochŕ ma?o stycznych wiŕc trudno co na jego podstawie prognozowaŠ.
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez LeM » 2007-03-24, 23:38

I jeszcze ciekawostka jako dodatek do Fusˇw...
Załączniki
wig wolumen.png
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

w poszukiwaniu grala

Postprzez bie » 2007-03-25, 09:59

czy bŕd? bli?niaki?
Załączniki
klin 2007.png
klin 2004 miller.png
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14

Postprzez LeM » 2007-03-25, 19:07

Mog? byŠ.
Muszŕ do Fusˇw erratŕ zrobiŠ. Konkretnie to tego co napisa?em o oznaczeniu byczym wersji 2.
Po bli?szym ogl?dzie struktur falowych muszŕ zaproponowaŠ co takiego jak na za??czonym wykresie.
Jest bardzo mo?liwe ?e strukturŕ oznaczon? jako ABC rˇ?owe powtarzamy teraz w wiŕkszej skali. Wskazuj? na to zasiŕgi fibonˇw jak rˇwnie? identyczne struktury fal. Gdyby tak by?o i proporcje zosta?y zachowane zasiŕg fali (c) to 2680 pkt, czego sobie i wszystkim misiom ?yczŕ.
PS
By?oby to prawdopodobnie dno duuuzej fali 4 widocznej na tygodniowych oznaczeniach olaba.
Załączniki
fw20.png
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez bie » 2007-03-25, 20:04

zeby (c) 2680 to jaki zasieg dla (b)?
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14

Postprzez LeM » 2007-03-25, 20:18

(b) jest juz na wykresie - zielone

PS
Na liniowym nie widaŠ szczytu B rˇ?owego od jakiego poziomu siŕ odbi?. Poni?ej wiŕc wykres Âwiecowy.
Załączniki
fw2.png
Ostatnio edytowany przez LeM 2007-03-25, 20:22, edytowano w sumie 2 razy
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez bie » 2007-03-25, 20:42

aha, to rozumiem, ?e (b) za nami w tym oznaczeniu.

Natomiast jeÂli mamy zrobiŠ scenario "na bli?niaka" czyli analogicznie do wiosny 2004, to znoszenie klina powinno zatrzymaŠ siŕ ko?o 2900 (jedno z minimum z klina), czyli brakuje nam 200pkt do Twojego oznaczenia:)

wystarczy jednak pobiŠ szczyt i dojŠ do 3700 (czyli o 200pkt od dzisiejszego miejsca) to siŕ nam wszystkie fiby pouk?adaj? we wspania?? ca?oŠ:)

tamten klin z roku 2004 by? bardzo paskudny, bo po nim nast?pi?a w?aÂnie nieregularna korekta abc o strukturze 3-3-5, gdzie b wy?sza od a, jak zeszliÂmy ta ostatni? pi?tk?, czyli c, to nastroje by?y fatalne i wszyscy wyczekiwali kolejnej pi?tki w dˇ? - na tym polega? wtedy ca?y widz, ?eby zauwa?yŠ t? nieregularnoŠ. Wtedy koniec (b) (wg Twoich oznacze˝) zbieg? siŕ z dymisj? Millera, ciekawe co dostaniemy tym razem:)

Mimo, ?e elioty nie zawsze dzia?aj?, to jednak nadal uwa?am, ?e struktura klina od czerwca 2006 to 3-3-3-3-3 i tego nie da siŕ zanegowaŠ w najbardziej byczym podejÂciu.
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14

Postprzez bie » 2007-03-25, 20:55

osobiÂcie nie bŕdŕ czeka? na wype?nienie ?adnego ze scenariuszy tylko zawrŕ transakcjŕ gdy sie mi odpowiednio przetn? kreski:)), natomiast warto rozwa?aŠ scenariusz te? na 2900 i przyk?adowo nie pakowaŠ siŕ w opcjŕ po 2700 czy 2800 bo mog? zostaŠ out of the money:)
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14

Postprzez LeM » 2007-03-25, 21:04

WIG i mWIG40 w tej samej konstelacji.

PS1

Bie to tylko scenariusze. Wcale nie musz? siŕ zrealizowaŠ. Gdyby jednak tak, to masz mapŕ ?eby sie nie zgubiŠ;)

PS2
Sprawd? co tam na niebie s?ychaŠ. Podpowiem ?e ciekawie wygl?daj? ponoŠ wŕz?y ksiŕ?ycowe i bodaj Uran ok 2 kwietnia

PS3
Elliot zawsze siŕ sprawdza. Inn? kwesti? jest poprawnoŠ oznacze˝

PS4
Nie musisz mnie przekonywaŠ do klina bo pokazuje go od 2 miesiŕcy
Załączniki
wig.png
mid.png
Ostatnio edytowany przez LeM, 2007-03-25, 21:13, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez andy » 2007-03-25, 21:56

lem ,do ps2
czy moglby rozjaÂniŠ trochŕ ten gwiezdny firnament,co nam maja przyniesŠte wezly ksiŕ?ycowe i uran
pozdrawiam
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez Hubs » 2007-03-25, 21:59

CzeŠ!

Lem- mam pytanie odnoÂnie du?ego wolumenu podczas ostatnich wzrostˇw:

Gdy mamy do czynienia z falami B stopnia Âredniego lub ni?szych przebiegaj? one zwykle przy zmniejszaj?cym siŕ wolumenie...
Natomiast gdy mamy do czynienia z falami B stopnia podstawowego i wy?szego wˇwczas mo?e towarzyszyŠ im wolumen wy?szy ni? podczas ostatniego impulsu hossy.

JeÂli dobrze rozumiem wg Twojego oznaczenia nie mo?na uznaŠ tego B za fale stopnia podstawowego(?), towarzyszy nam zwiŕkszaj?cy siŕ wolumen podczas jej kszta?towania- czy zatem mo?na powiedzieŠ ?e ten wzrost aktywnoÂci inwestorˇw jest argumentem za spadkami ?

WIG i MWIG40 pobi?y w?aÂnie rekordy wszechczasˇw- czy jeÂli techwig i wig20 uczyni? to samo czy nie bŕdzie mo?na uznaŠ tego za potwierdzenie ruchu z mijaj?cego tygodnia, zanegowanie scenariusza, ktˇry uznaje go za falŕ korekcyjn? B i powrˇt do pierwotnej wersji fusˇw wg. ktˇrej rozpoczŕliÂmy nowy impuls?

Chocia? z drugiej strony prawda jest te? taka, ?e sporo cech typowych dla fali B siŕ sprawdza :roll: - nikt ju? nie liczy na spadki, euforyczne wzrosty ma?ych spˇ?ek, objŕcie wzrostem tylko czŕÂci walorˇw...

cyt na koniec: "fala b to pu?apka. Jest to raj dla spekulantˇw i zguba dla ?ˇ?todziobˇw" (A.J.Frost "Teoria Fal Elliotta") :!:

Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez Hubs, 2007-03-25, 22:00, edytowano w sumie 1 raz
Hubs
 
Posty: 51
Dołączenie: 2006-08-25, 17:31

Postprzez LeM » 2007-03-25, 22:39

andy,
Mˇj szman poszedl do kina wiec nie mam jak siŕ dopytaŠ. Gada?em znim tylko przelotnie i rzuci? ?eby uwa?aŠ na 2 kwietnia.

Hubs
O ile te oznaczenia s? prawid?owe to (b) jest stopnia Intermediate czyli Âredniego.
Co do wolumenu to pokaza?em to jako ciekawostka ale przy tych oznaczeniach, ktˇre wskazuj? na korektŕ (a)(b)(c) opisywan? w literaturze jako expanded flat lub irregular flat, gdzie szczyt fali (b) przekracza szczyt (a) mo?e tak byŠ ?e szczyt wolumenu jest przy szczycie (b). Nota bene irregular flat jest du?o czŕÂciej spotykana ni? regular flat:)
Na W20 nie ma pokonanych szczytˇw ale struktura jest podobna. Nie wiem jak to wyt?umaczyŠ. ByŠ mo?e z powodu wyp?aconych dywidend w poprzednich latach W20 prezentuje siŕ s?abiej od innych indeksˇw? .
Poza tym pokazuje te wykresy jako jedna z mo?liwych alternatyw. Nie wiem na 100% czy siŕ zrealizuje. To czas poka?e. Jest kilka innych mo?liwych oznacze˝, ktˇrych cz੠pokazuje w fusach. Gdyby jednak by?y poprawne bŕdzie to widaŠ zarˇwno na wykresach jak i po liczbie umorzonych jednostek w TFI:)
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez bie » 2007-03-26, 07:30

Nie znam motywu z wŕz?ami i uranem (merkury te? z nimi siedzi w jednym punkcie), ale sprawdzŕ jak to z tym onegdaj by?o, ale swoje znaczenie mo?e mieŠ fakt pe?ni tego dnia oraz zako˝czenia okresu chodzenia w dressach zarz?dzaj?cych funduszami

Nie Âmiem przekonywaŠ Ciŕ czy kogokolwiek (w ko˝cu to forum publiczne) do klina lub czegokolwiek, a wspomnia?em o tym, bowiem w takich dniach triumfu bysia ?atwo uwierzyŠ w never ending hossa, to tak dla rˇwnowagi:)
Ostatnio edytowany przez bie, 2007-03-26, 07:58, edytowano w sumie 1 raz
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14

Postprzez bie » 2007-03-26, 12:19

kanal
Załączniki
fw2002.png
bie
 
Posty: 129
Dołączenie: 2006-07-28, 11:14


Powróć do Futurystyczny kącik LeMa

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron