Fusy na czwarty tydzie˝ listopada

czyli... "fusy":)

Moderator: LeM

Fusy na czwarty tydzie˝ listopada

Postprzez LeM » 2006-11-18, 13:13

Witam,
Zapraszam na fusy.
Nowe oznaczenia ju? prawie na ka?dym wykresie (za wyj?tkiem Edka)
i, iii, iii, a, b, c (zielone) – Sub Minuette
1, 2, 3, a, b, c, (czerwone) – Minuette
i, iii, iii, a, b, c (niebieskie bold) – Minute
1, 2, 3, A, B, C (rˇ?owe bold) – Minor
(1), (2), (3), (a), (b), (c) (zielone) – Intermediate
1,2,3, A,B,C w kˇ?kach (niebieskie bold) – Primary
I, II, III, A,B,C (czerwone bold) – Cycle
(I), (II), (III), (A), (B), (C) (niebieskie bold) – Super CycleEDEK:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9b714.html
Na EDKU na razie sytuacja bez zmian. Kurs jest pod oporem. Jego pokonanie zmieni numeracje fal.

COPPER:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1ed95.html
UproÂci?em trochŕ numeracjŕ fal na miedzi ale nie zmienia to wiele. JesteÂmy na silnym wsparciu na poziomie 300 pkt. Teoretycznie mo?na w tym miejscu zako˝czyŠ C w kˇ?ku i zacz?Š marsz na pˇ?noc. Tyle, ?e to zbyt oczywiste. Mo?liwe jest wiŕc, ?e ta falka bŕdzie mia?a piŕciofalow? strukturŕ a nie tak jak na wykresie (abc). Wtedy nast?pi?oby prze?amanie wsparcia, ktˇre w d?u?szej perspektywie okaza?oby siŕ pu?apk?. Na ten tydzie˝ jednak obstawiam odbicie od wsparcia. Po jego zasiŕgu bŕdzie mo?na oceniŠ ktˇra to falka.

CRB:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d3ce1.html
Dwˇjkŕ mamy. Pytanie czy ju? jest zako˝czona czy nie. Wydaje mi siŕ ?e powinniÂmy ruszyŠ na pˇ?noc choŠ mo?liwy jest rˇwnie? retest denka.

DJI:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... dcb65.html
Oznaczenie „bycze”.
Cˇ? mo?na powiedzieŠ... Orkiestra na Titanicu gra dalej. Katastrofalne dane z rynku nieruchomoÂci spowodowa?y... wzrost kursu akcji (sic!). Przykro to mˇwiŠ ale wiod?cy rynek akcji zamieni? siŕ w kasyno a nawet w rosyjsk? ruletkŕ. Nowe szczyty nowa numeracja. Wygl?da na to, ?e fala (3) jest fal? przed?u?on?. W takiej sytuacji Elliot podpowiada, ?e (5) = (1). Kwesti? do dyskusji jest jak oznaczyŠ jedynkŕ. Na wykresie pokaza?em obie mo?liwoÂci i zasiŕgi z niech wynikaj?ce.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 56fd2.html
Wersja za ktˇr? optujŕ.

DJU:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 10d7d.html
DJU nadal w korekcie. Oczekujŕ jeszcze jednego impulsu tworz?cego falŕ 5 w (5).


SP500:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 998bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 86b44.html
Patrz komentarz do DJI

DAX:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9331b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0e6b2.html
DAX w nowych oznaczeniach. Komentarz – patrz DJI

NIKKEI:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 10bfe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... eceac.html
Na NIKKEI robi siŕ niebezpiecznie. Kurs prze?ama? liniŕ trendu i nie mia? si?y powrˇciŠ nad ni?. Odbicie by?o jedynie powrotem do prze?amanej kreski. Nadal jednak uwa?am ?e kurs powalczy o kreskŕ wzrostowa, st?d zaznaczone kierunki na wykresach. Gdyby to siŕ nie uda?o nale?y zak?adaŠ ruch do najbli?szego wsparcia w okolicach 15600.

W20:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 21a64.html
Test gˇrnego ograniczenia kana?u trendu bocznego na razie siŕ nie powiˇd?. St?d doŠ szybki odwrˇt. JesteÂmy na doŠ silnym wsparciu wiŕc powinniÂmy odbiŠ. Si?a odbicia poka?e kierunek ale jak widaŠ po oznaczeniach jestem pesymistycznie nastawiony do dalszej przysz?oÂci. W tym oznaczeniu przenumerowa?em trochŕ falki. W tej chwili (c) w B ma strukturŕ piŕciofalow?. Nie zmienia to jednak ca?ego obrazu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ce0b3.html
Modyfikacja pierwszego oznaczenia.

FW20:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c4a38.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fdd13.html
Patrz komentarz do indeksu..

EXTRASY:
Jako extrasy dwa wykresy z kana?em trendowym na w20 i fw20. Je?eli dolne ograniczenie nie pŕknie to zgodnie z teori? powinniÂmy testowaŠ gˇrne. Je?eli tak sie stanie znˇw mi klocki z numeracj? fal rozwal?;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 21cfb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9163e.html

Tyle ode mnie.
Ostatnio edytowany przez LeM, 2006-11-18, 15:12, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez andy » 2006-11-18, 16:39

lem witam
poniewa? uwa?am cie za znawcŕ fal,czy stwierdzenie analityka kuczy˝skiego,?e je?eli fala 3 jest wyd?u?ona to fala5 nie ma ogranicze˝ jest gdie wteorii fal potwierdzone ,albowiem tto ,?e fal1=5 przy wyd?u?eniu fali3 znajduje swˇj opis w literaturze.

pozdrawiam
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez LeM » 2006-11-18, 19:35

?aden ze mnie ekspert. Nie wyg?upiaj siŕ.
Ale Kuczy˝ski jeÂli co takiego powiedzia? to jest dyletantem jeÂli chodzi o fale. Od psychologii rynku z reszt? te?. Jest niez?ym analitykiem, ale to wszystko.

"Extension
Most impulses contain what Elliott called an extension. Extensions are elongated impulses with exaggerated subdivisions. The vast majority of impulse waves do contain an extension in one and only one of their three actionary subwaves."

PS.
W dziale download masz przyzwoite opracowanie jeÂli chodzi o fale:

http://www.mieszkaniowy.nazwa.pl/olab/f ... file&id=11
Załączniki
extension.png
Ostatnio edytowany przez LeM, 2006-11-18, 19:37, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez andy » 2006-11-19, 17:15

andy witam
Załączniki
w20monthly.png
w20monthly.png
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez andy » 2006-11-19, 18:01

lem,przejrza?em trochŕ literatury oraz wykres naszego guru olaba i wdalszym ci?gu mam w?tpliwoÂci czy wstwierdzeniu kuczy˝skiego nie jest trochŕ racji /
1/spojrzyj na zielone oznaczenie fal 12345,fala2-3 jest wyd?u?ona,a fala 5jest na pewno
d?u?sza ni? 1 ,a wiŕc ros?a jakby bez ogranicze˝
2/ z literatury "jesli sie wydluza fala3to5 bŕzie mia?aprost? strukturŕ przypomiajac? falŕ1"
"jeÂli siŕ wyd?u?a fala3 to z kolifale1i5s? na OGËú takie same" ale nie znaczy ?e musz? byŠ rˇwne.
prosze nie traktowaŠ tego jako mojewymadrzanie ,ale jako moje w?tpliwoÂci wpoznawaniu i rozumieniu teorii fal. pozdrawim
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez LeM » 2006-11-19, 20:05

D?u?sza (w sensie zasiŕgu) mo?e byŠ. Wyd?u?ona nie. Chodzi o to ?e wyd?u?ona oznacza wiŕksz? iloŠ podfal w impulsie a nie ich zasiŕg. Przynajmniej ja to tak rozumiem. To ?e przy wyd?u?onej trˇjce zwykle 5=1 to tylko podpowied?.
Nie jest to nieprzekraczalna regu?a czy zasada. "Zwykle" nie oznacza "zawsze". Ale takie kategoryczne stwierdzenia Kuczy˝skiego ?e jak trˇjka jest fal? wyd?u?on? to piatka idzie do nieba s? absolutn? bzdur?. Literatura okresla takie przypadki jako "niezwyk?e" skoro 5=1 jest zwykle.
Mo?na sobie jednak wyobraziŠ ze przy trˇjce wyd?u?onej 5= 168%x1 czy 268%x1 czy 424% x 1. Niemniej jezeli trˇjka ma wiecej ni? pi੠fal, fale 1 i 5 nigdy nie ska?daj? sie z wiekszej iloÂci fal niz piŕŠ.

Co do zasiŕgu, to podfale wzrostowe w pi?tce nie musz? byŠ rˇwne tym w jedynce wiŕc i zasiŕg nie musi byŠ taki sam. Zwykle jedak tak jest wedle literatury:

"The fact that extensions typically occur in only one actionary subwave provides a useful guide to the expected
lengths of upcoming waves.
For instance, if the first and third waves are of about equal length, the fifth wave will likely be a protracted surge.
Conversely, if wave three extends, the fifth should be simply constructed and resemble wave one."

Czyli bli?sze prawdy by?oby stwierdzenie ?e je?eli piatka jest przed?u?ona to roÂnie do nieba.
Załączniki
extension2.png
Ostatnio edytowany przez LeM 2006-11-19, 20:44, edytowano w sumie 4 razy
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez andy » 2006-11-19, 23:08

lem,twoje pierwsze 3zdania wyjaÂniaja problem iteraz mo?na zastosowaŠ wskazˇwkŕ"jeÂli siŕ wyd?u?afala3 to 5 bŕdzie miala strukture fali1.
dziŕkujŕ ,pozdrawiam
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez queba » 2006-11-19, 23:22

poza tym jesli juz mamy fale 3, to mozemy o niej powiedziec, ze jest wieksza - wydluzona wzgledem fali 1, a nie wzgledem wszystkich fal 1-3-5.

Fala 3 nie moze byc najmniejsz? z fal.

dopiero przy ksztalotwaniu sie fali 5, kolejne podfale beda odkrywac nam zasieg calej 5tki. wtedy tez, dokladnosc targetu i to czy fala 5 bedzie wydluzona czy nie (wzgledem fal 1 i 3), bedzie wzrastac.
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez andy » 2006-11-22, 18:13

witam
w jaki sposˇb zapisaŠ wykres z bossa aby go przedstwic na forum ,gdy? po zapisaniu go na dysku ipootworzeniu wykres siŕ nie pojawia .
pozdrawim
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

Postprzez Xinnie » 2006-11-23, 09:57

Rozumiem, ?e z bossy to w przegl?darce i nie ma funkcji exportu to pliku graficznego. W takim przypadku mo?emy nacisn?Š Print Screen, otworzyŠ Painta i ctrl-V i potem ?adnie wyci?Š sobie wykres. Przed wklejeniem nale?a?oby jednak jako skompresowaŠ ten obrazek bo bmp du?o wa?y.
Xinnie
 
Posty: 25
Dołączenie: 2006-08-26, 17:46

Postprzez andy » 2006-11-23, 22:20

Xinnie witam
dziŕkujŕ


pozdrawiam
andy
 
Posty: 2821
Dołączenie: 2006-07-06, 22:37

PDFCreator

Postprzez kolargol » 2006-11-24, 09:23

Do zapisania wykresˇw polecam:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=62&id=569

"Bezp?atny program, ktˇry umo?liwia konwersjŕ dokumentˇw z ka?dego programu maj?cego opcjŕ wydruku do formatu PDF."

pozdrawiam
Kolargol
Ostatnio edytowany przez kolargol, 2006-11-24, 09:23, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 07:11


Powróć do Futurystyczny kącik LeMa

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron