Ci?g dalszy zaklinania wŕ?y czyli lanie wosku na 3tydz cz-ca

czyli... "fusy":)

Moderator: LeM

Ci?g dalszy zaklinania wŕ?y czyli lanie wosku na 3tydz cz-ca

Postprzez kolargol » 2006-06-13, 19:45

Witam,

Min?? tydzie˝ od mojego ostatniego spojrzenia na rynki. Jaki by? ka?dy widzia?. Rzeczy powa?ne /Mundial/ tez nie przynios?y nam os?ody i jako takie przesta?y byŠ ju? rzecz? istotn?. /Przynajmniej dla mnie bo po co sobie zaprz?taŠ g?owŕ kolejnym blama?em/.
WrˇŠmy wiŕc do rzeczy istotnych czyli wrˇ?b z fusˇw

Zacznŕ jak tydzie˝ temu od Edka bo on mnie najbardziej zaskoczy?. A w?aÂciwie obna?y? moj? nieuwagŕ. Pisa?em tydzie˝ temu, ?e Edek szykuje siŕ do wyrysowania pi?tki wzrostowej, tymczasem zawrˇci? robi?c podwˇjny szczyt /ju? prze?ama? linie szyi/. MyÂlŕ sobie, kurna co jest nie tak. Cˇ?, wystarczy?o popatrzeŠ na Edka z nieco d?u?szej perspektywy i pi?tka wzrostowa przesta?a byŠ taka oczywista a w zasadzie stanŕ?a pod du?ym znakiem zapytania. Popatrzmy na wykres dlaczego:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... bf42cd9082

Mo?na za?o?yŠ, ?e pi?tka spadkowa to fala korekcyjna A ca?ego impulsu wzrostowego EUR od 2001 roku. Przy takiej numeracji fal, korekcyjna fala wzrostowa B ma charakter trˇjfalowy abc. W konsekwencji o pi?tce wzrostowej mo?na zapomnieŠ. Jak bŕdzie w rzeczywistoÂci? Zobaczymy. Du?y wp?yw na pewno bŕd? mia?y przysz?e odczyty CPI i PPI w USA oraz dalsza polityka FED w stos do stˇp procentowych.
Napisze tylko, ?e realizacja powy?szego scenariusza /realizacja piŕciofalowego spadku stanowi?cego falŕ C/ to katastrofa dla wycen surowcˇw /ujemna korelacja/ i ju? prawie nieodwo?alne wejÂcie w rynek nied?wiedzia na poziomie cykli koniunkturalnych czyli bardziej na lata ni? miesi?ce.
Jako ciekawostkŕ mo?na dodaŠ, ?e zejÂcie Edka do 1,17 ukszta?tuje nam klasyczny wrŕcz RGR z zasiŕgiem do piek?a
Zaznaczam, ?e nie wiem jak bŕdzie na prawdŕ. Faktem jest jednak, ?e rynki stanŕ?y na rozdro?u miŕdzy Kapsztadem a Reykiawikiem.
Niestety kierunek na Kapsztad uprawdopodobnia obecna sytuacja na surowcach, zw?aszcza miedzi:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 81757772a8

...ktˇra najprawdopodobniej zaczŕ?a korekcyjn? pi?tkŕ, stanowi?c? fale A wy?szego rzŕdu. Jaki zasiŕg? Wrˇ?enie z fusˇw podparte fibkami ka?e przypuszczaŠ ze A /czyli pi?tkŕ spadkow?/ zako˝czymy w okolicach 210 punktˇw. Zwykle ca?a pi?tka to 261,8% rozszerzenie pierwszej fali spadkowej. Tym samym zniwelowalibyÂmy ca?? pi?t? falŕ wzrostowego impulsu na copper fut.
Potem korekcyjne B i dewastuj?ce C. Hehe piŕkne czasy dla szorciarzy;)
Ale hola hola! I tu nic pewnego. Ca?kiem mozliwe jest rˇwnie? ze kreslimy os?awione W, o ktorym pisa?em tydzie˝ temu bŕd?ce korekcyjn? czwˇrk? w pi?tce. Czyli jak zwykle, albo spadnie albo wzrosnie;) Ten tydzie˝ powinien jednak wszystko wyjaÂniŠ.

Popatrzmy wiec co siŕ dzieje na g?ˇwnych indeksach akcji.

DJI:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... fc5a6073f2

Jak widaŠ mamy piŕkn? piŕciofalow? zje?d?alnie. Obecnie najprawdopodobniej zaczŕliÂmy kreÂliŠ pi?tkŕ w pi?tce. Fale ni?szego rzŕdu nie s? ponumerowane ale s? zarysowane bardzo wyra?nie. Pisa?em wy?ej, ?e najczŕÂciej ca?a pi?tka to 261,8% rozszerzenie pierwszej fali. Na DJI jest to poziom 10780. To ju? siŕ dokona?o ale ci?gle mamy do wykreÂlenia jedn? podfalŕ spadkow? /5w5/ w pi?tej fali. Istnieje mo?liwoŠ za?amania tej fali na tym poziomie i wykreÂlenie podwˇjnego dna ale wg mnie bardziej prawdopodobne w tym przypadku bŕdzie wykreÂlenie przez indeks pe?nego jej zakresu i dojÂcie do poziomu 10630, tym samym zrealizowanie 161,8% rozszerzenia spadku od szczytu do do?ka na poziomie 11030.
Po zrealizowaniu ca?ej pi?tki spadkowej powinna nast?piŠ trˇjfalowa korekta stanowi?ca korektŕ wzrostow? B lub, w przypadku kontynuacji hossy kolejny piŕciofalowy impuls wzrostowy. Sprawa powinna siŕ rozstrzygn?Š przy zasiŕgu 61,8% korekty obecnych spadkˇw /o ile w ogˇle tam dojdziemy/. Je?eli go przekroczymy myÂlŕ ?e czeka nas dalsza hossa, je?eli nie, to z literk? C na sztandarach pˇjdziemy do piek?a

SP500:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 9723f48992

Sytuacja podobna do DJI.

DAX:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b373d4790c

Sytuacja j.w. choŠ tu mo?liwa walka na poziomie do?ka ze stycznia 2006.

A co u nas? Cˇ?, nie jesteÂmy archipelagiem Galapagos ewoluuj?cym we w?asnym kierunku. Sytuacja na W20 jest bardzo podobna do rynkˇw prezentowanych powy?ej. Wykres pokazuje wszystko:

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a3be6b5812

Wydaje siŕ, ?e zrealizujemy zasiŕg 261,8% pierwszej spadkowej na poziomie 2670 i oby to by? koniec. Wskazuje na tak? mo?liwoŠ rˇwnie? wielkoŠ fal: 1=5 /zielone pionowe pa?y/. Alternatywnie mo?emy sko˝czyŠ pi?tkŕ spadkow? na poziomie 2580 gdzie znajduje siŕ 50% zniesienia ca?ego impulsu wzrostowego od maja 2005.

Co potem? Uwa?am, ?e po wykonaniu ca?ego piŕciofalowego ruchu spadkowego nastroje na wszystkich rynkach bŕd? tak wisielczo nied?wiedzie, ?e czeka nas dynamicznie odbicie. Po jego zasiŕgu poznamy czy to kolejny impuls, czy fala korekcyjna B stanowi?ca preludium do prawdziwej rzezi.
Jak widaŠ z sytuacji technicznej i numeracji fal dane PPI i CPI podawane we wtorek i Ârodŕ powinny pozytywnie zaskoczyŠ graczy /czytaj wywo?aŠ wzrostowe odbicie/ W przeciwnym przypadku zawsze bŕdzie mo?na powiedzieŠ ?e z?e dane by?y ju? zawarte w cenach bo miejsca na spadek ju? niewiele zosta?o.

Pozdro

LeM

PS.
Jako ciekawostkŕ dodam ze korekta wzrostowa B nazywana bywa hoss? g?upcˇw, so don't let them fool you;)
Ostatnio edytowany przez kolargol, 2006-06-13, 20:16, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 07:11

Postprzez kolargol » 2006-06-13, 20:19

Witaj Lem.
dla uwagi tylko, w metastocku znajduje sie export do html do (png lub jpg), wtedy masz caly zrzut wykresu bez(-sy) paskow windowsa, metasa itp. )

koncepcja wysmienita, tytul tematu doskonaly

pozdr
queba
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 07:11

Postprzez kolargol » 2006-06-13, 20:25

Dziŕki queba. Tak lepiej?

http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... ec938ba075

Je?eli to ju? C to niech Bˇg ma w opiece "posiadaczy"

PS1. Stawiam jednak ze to 5=1+3 a prawdziwa rze? dopiero przed nami.
PS2. Z tym L jutro po 2578 to chyba jednak w kategoriach ?artu potraktowaŠ mozna;)

pozdro
LeM
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 07:11


Powróć do Futurystyczny kącik LeMa

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron