Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3808: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3810: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3811: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3812: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
Sztuka inwestowania • Zobacz temat - Fusy na koniec sierpnia.

Fusy na koniec sierpnia.

czyli... "fusy":)

Moderator: LeM

Fusy na koniec sierpnia.

Postprzez LeM » 2006-08-27, 02:42

Witam,
Elliotowski przelot po wykresach zaczynam jak zwykle od Edka:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 453c6.html
Kurs odbi? siŕ po raz kolejny od oporu na poziomie 1.290. Sytuacja co do przysz?ego kierunku jest nadal niejasna. Wybicie z kana?u spadkowego i przebywanie kursu ponad Ârednimi EMA preferuje byki jednak czwarty nieudany atak na opˇr mo?e siŕ na nich zemÂciŠ. W takim przypadku zrealizuje siŕ oznaczenie alternatywne – na wykresie w nawiasach.

COPPER:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 490ec.html
Kurs zgodnie z przewidywaniami z zesz?ego tygodnia odbi? siŕ od linii trendu. Wg mnie na pocz?tku tygodnia bŕdzie nadal kreÂli? falkŕ (b lub 2). Do zrealizowania tej fali brakuje jeszcze jednego podejÂcia stanowi?cego podfalŕ c tej fali po czym powinien zawrˇciŠ na po?udnie rozpoczynaj?c falŕ c lub 3. S?abe zachowanie kursu przy linii trendu (s?abe odbicie) wskazuje na mo?liwoŠ jej prze?amania.

CRB:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 834c0.html
CRB bez zmian. Czeka jak skazaniec na Âciŕcie. W razie prze?amania linii trendu na miedzi takowe nast?pi.

DJI:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 23836.html
Wersja dla optymistˇw.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fa5aa.html
Wersja dla mnie;) W obu przypadkach brakuje pi?tej podfali aby zako˝czyŠ impuls wzrostowy. Jako ?e jedynka (zielona) nie mia?a du?ego zasiŕgu nie spodziewam siŕ aby przebi?a pitchforka widocznego na wykresie. Alternatywnie mo?e siŕ okazaŠ ze pi?tka zosta?a z?amana i zaczŕliÂmy ju? falŕ 1 w c (a w 2 w przypadku wersji optymistycznej) ale poczekajmy z takimi wnioskami do ko˝ca tego tygodnia.

SP500:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b052b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f73d0.html
Sytuacja podobna do DJI. Opis – patrz wy?ej.

DAX:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2ce0a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e3b61.html
DAX wygl?da podobnie choŠ tu pi?tkowy wzrost mo?na uznaŠ za podfalŕ 5, tym samym zako˝czenie impulsu wzrostowego. Istnieje oczywiÂcie mo?liwoŠ jego przed?u?enia. Ten tydzie˝ poka?e intencje graczy.

NIKKEI:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a344f.html
Nikkei rˇwnie? mˇg? zako˝czyŠ korektŕ wzrostow? ostatnich spadkˇw i zacz?Š falŕ C.
Gdy spojrzymy na ten indeks z d?u?szej perspektywy sytuacja nie wygl?da rˇ?owo:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ae1d3.html
Jak widaŠ indeks odbi? siŕ od gˇrnego ograniczenia d?ugookresowego kana?u spadkowego. Dodatkowo ca?a hossa od 2003 roku mia?a wyra?n? trˇjfalow? strukturŕ co wskazuje na jej korekcyjny charakter. Dotychczasowa historia pokazuje ze ani razu nie zdecydowano siŕ na powtˇrn? prˇbŕ ataku na kreskŕ. Globalny stan gospodarki (rosn?ce stopy procentowe, spowolnienie w stanach) nie zachŕca do ponownego ataku i tym razem. Skutki odejÂcia jak dotychczas zawsze ko˝czy?y siŕ fatalnie – czyli wyznaczeniem nowych minimˇw. Czy bŕdzie tak i tym razem? Zobaczymy najwczeÂniej za 2 lata.

W20:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2b598.html
Oznaczenie dla optymistˇw. Wg tego oznaczenia realizujemy korekcyjn? falŕ c w 2. Oznaczenie zak?ada ?e po jej zrealizowaniu zaczniemy kolejny impuls wzrostowy. Wg mnie to niedorzecznoŠ.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... db786.html
Oznaczenie do ktˇrego sk?aniam siŕ osobiÂcie. Zak?ada ?e realizujemy falŕ b w B. Jak widaŠ oprˇcz kana?u spadkowego mo?na siŕ rˇwnie? dopatrzyŠ klina zni?kuj?cego. Ewentualne wyjÂcie z niego gˇr? zasiŕgiem pokrywa?oby siŕ z fal? c w B. Potem nast?pi?aby fala C czyli na pohybel bykom. W krˇtkim terminie istnieje mozliwoŠ zako˝czenia podfali 5 w c w b na poziomie 50% zniesienia ostatnich wzrostˇw. Si?a odbicia zweryfikuje oznaczenia i byŠ mo?e od przysz?ego tygodnia nie bede musia? pokazywaŠ 3 wariantˇw;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c696a.html
Oznaczenie najbardziej pesymistyczne. Zak?ada ?e realizujemy falŕ 1wC. ChoŠ to prawdopodobne to jak na falŕ C spadki s? ma?o dynamiczne. Z drugiej strony fala A by?a wodospadem wiŕc C mo?e mieŠ nieco bardziej z?o?ony charakter. Sprawa siŕ wyjaÂni niebawem bo jak pisa?em wy?ej mo?emy zako˝czyŠ pi?tkŕ spadkow? w okolicach 2850. Ewentualny zasiŕg nastŕpuj?cego po niej odbicia da odpowied? ktˇre oznaczenie (2gie czy 3cie) jest prawid?owe.

FW20:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... aff29.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 20763.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 14fa0.html
Patrz komentarz do indeksu.

Pozdrawiam

Appendix:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 76e3e.html
To chyba ka?dy ju? widzi ale zamieszczam ku przestrodze. Zasiŕg wyjscia do?em moze pogruchotaŠ linie hossy.
Ostatnio edytowany przez LeM 2006-09-02, 20:21, edytowano w sumie 4 razy
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Powróć do Futurystyczny kącik LeMa

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron