Wyszukiwarka znalazła 2823 wyniki(ów)

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

ten cytat znalaz?em na innym portalu i rˇwnie? prosi?em ote trzy zasady,ale do dzisiaj siŕ nie odezwa? autor tej notatki,bŠ mo?e by?a to poddpucha,albo pobo?ne ?yczenie
dziekujŕ za poszukiwanie i pozdrawiam
andy
przez andy
2006-12-31, 20:12
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: Pierwszy kandydat do spektakularnej zwa?y (Âwiat)
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 3813

Michael Martinson ju? w po?owie XIX wieku przewidzia? obecn? sytuacjŕ na rynku. wystarczy zajrzeŠ do jego zapisek w ksi??ce ' inwestycje MArtinsona'( ksi??ka ukaza?a sie nak?adem wydawnictwa Bendor w 1999 r.) w ktˇrych dok?adnie opisuje scenariusz wydarze˝ na rynkach miŕdzynarodowych(w tym Polskŕ). ...
przez andy
2006-12-31, 17:33
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: Pierwszy kandydat do spektakularnej zwa?y (Âwiat)
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 3813

administrator,witam
z rubryki -ostatnie tematy,chcia?em przeczytaŠ na temat techmexu iwyÂwietlil siŕ napis "tylko u?ytkownicy dostŕpu z uprawnieniami",czy mo?na wiedzieŠ kogo to dotycz ijakie trzeba spe?niŠ kryteria?
z pozdrowieniami i z najlepszymi ?yczeniami na nowy rok 2007,
przez andy
2006-12-31, 16:08
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Wchodzimy w Nowy Rok
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 3056

witam
je?eli jutro na wig20 w korekcie nie przebijemy sie ponad po?owŕ czarnej Âwiecy to utworzy siŕ spadkowa formacja wierzcho?ka wie? i wczwartek czeka nas dalszy zjazd .
pozdrawiam
przez andy
2006-12-19, 23:18
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Komentarze i badanie nastroju przed sesj? 20.12.2006r.
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 1306

lem ,witam
czy mo?na prosiŠ oprzedstawienie wykresu biotonu ,w nawi? zaniu do prezentowanego na tym forum wcze niej.
dziŕ kujŕ ,pozdrawiam
przez andy
2006-12-17, 14:15
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy pod choinkŕ;)
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 2971

ciekawy wykres ,przy dalszym wzmacnianu z?,jazda w gˇrŕ
pozdrawiam
przez andy
2006-12-03, 23:21
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na Miko?ajki
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 1479

bardzo ciekawa formacje powsta?y na wig20,do du?ego diamentu zktˇrego wybicie nast?pi?o gˇr? ,przytuli? siŕ ma?y diamencik z ktˇrego wczoraj by?o gor? wybicie,a dzisiaj ruch powrotny ,jutro ponownie w gˇrŕ
pozdrawiam
przez andy
2006-11-30, 22:58
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Komentarze i badanie nastroju przed sesj? 01.12.2006r.
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5579

olab witam
na wig20 od czerwca naA/D trwa prawie nieprzerwannie akumulacja,natomiast na tygodniowym A/D dystrybucja,czy to zachˇd tak piŕknie przekazuje papiery w s?abe rŕce?
jakie parametry stosujesz dlaSTS naswoich wykresach,oile to nie jest tajemnica?
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 23:26
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Komentarze i badanie nastroju przed sesj? 27.11.2006r.
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 2559

lem,sorry nie zalogowa?em siŕ
przez andy
2006-11-26, 23:00
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

lem w dalszym ci?gu nurtuje mnieproblemfal przedstawionych na ostatnim diagramie,gdyz diagram ten pokazuje,?e wramach fal wyd?u?onychmog? powstawaŠ kolejne wdlu?enia s? to sytuacje doÂc rzadkie izdarzaj? siŕ podczas hossy na rynkach terminowych ifaktycznie wystŕpuje 9 podfal,tak otym pisze murphy. c...
przez andy
2006-11-26, 20:18
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

goŠ,masz racjŕ pope?ni?em w pospiechu b??d zawŕzaj?c to do dnafali2 z ktˇrej to normalnie wyprowadza siŕ odliczenie. sorry.

lem ,dziŕkujŕ za odpowied?.
przez andy
2006-11-26, 19:52
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

lem dziŕki za wspania?e wykresy z naniesieniami fibo, robisz dobr? robotŕ

pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 16:49
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

lem witam
czy wtwojej odpowiedzi nie ma przeklamania ,.?efala wyd?u?ona ma zwykle 9 podfal.gdy? na wykresach ktˇre pokaza?e oraz to co pisze w analizie tecnicznej"jedna zfal siŕ wyd?u?a,inaczej mˇwiac fala1,3lub 5 dzieli siŕ wˇwczas na pi੠dodatkowych fal.
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 16:43
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

zgodnie z podan? wskazˇwk?
max fali5 to3236+1850=5086 ,natomist min. tej fali5 to1600+3236=4836 iw tym zakresie powinno oczekiwaŠ jej zako˝czenia.
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 16:19
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

tomasz witam
cytujŕ z murphy"zasiegfali5 moznawyliczyŠ w przybli?eniumnoz?c falŕ pierwsz? przez3,236idodaj?c te wartoÂci do szczytulb dna fali pierwszej w cel uzyskaniaminimum imaximum zasiŕgu przysz?ego ruchu. "
pozdrawiam
przez andy
2006-11-26, 00:26
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

witam
fala 3 ma1.44fali 1,czy aby uznaŠ j? za wyd?u?on? mmusi miec proporcjŕ1,618,czy te? obowi?zuj? proporcje 1,5 oraz1,382?
pozdrawiam
przez andy
2006-11-25, 20:06
 
Forum: Analiza techniczna
Temat: [ MWIG40 - fw40 ]
Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10134

Xinnie witam
dziŕkujŕ


pozdrawiam
przez andy
2006-11-23, 22:20
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 4208

witam
w jaki sposˇb zapisaŠ wykres z bossa aby go przedstwic na forum ,gdy? po zapisaniu go na dysku ipootworzeniu wykres siŕ nie pojawia .
pozdrawim
przez andy
2006-11-22, 18:13
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 4208

lem,twoje pierwsze 3zdania wyjaÂniaja problem iteraz mo?na zastosowaŠ wskazˇwkŕ"jeÂli siŕ wyd?u?afala3 to 5 bŕdzie miala strukture fali1.
dziŕkujŕ ,pozdrawiam
przez andy
2006-11-19, 23:08
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 4208

lem,przejrza?em trochŕ literatury oraz wykres naszego guru olaba i wdalszym ci?gu mam w?tpliwoÂci czy wstwierdzeniu kuczy˝skiego nie jest trochŕ racji / 1/spojrzyj na zielone oznaczenie fal 12345,fala2-3 jest wyd?u?ona,a fala 5jest na pewno d?u?sza ni? 1 ,a wiŕc ros?a jakby bez ogranicze˝ 2/ z liter...
przez andy
2006-11-19, 18:01
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na czwarty tydzie˝ listopada
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 4208
PoprzedniaNastępna

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

cron