Skotan czyli jak patrzeŠ ?eby zobaczyŠ.

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Moderator: bono

Skotan czyli jak patrzeŠ ?eby zobaczyŠ.

Postprzez bono » 2006-06-29, 22:28

Wszyscy wiedz?, ?e Skotan jak sama nazwa wskazuje zajmuje siŕ biopaliwami, ale niewielu wie a mo?e woleli by zapomnieŠ, i? Skotan to by?a garbarnia skˇr. Niewielu te? pewnie zauwa?y?o, ?e tak naprawdŕ to Skotan jeszcze nic nie produkuje a mimo to jest znany na parkiecie i kochany przez wielu graczy, ktˇrym zapewni? monstrualne zyski. Podejrzewam, ?e nie wszyscy maj? ÂwiadomoŠ wielkoÂci tej firmy do ktˇrej przy?o?yli niejednokrotnie rŕkŕ. Pos?u?ŕ siŕ tu cytatem z naszego nieocenionego badacza rynku „Parkietu” ktˇry zamieÂci? artyku? o Skotanie 13.05.06, rzecz jasna wartoÂci s? na dzie˝ dzisiejszy troszkŕ inne ale nie s? to du?e zmiany a skala zjawiska pozostaje taka sama. Cyt.

„Wszystkim Czytelnikom "Parkietu" polecam uwa?n? analizŕ tabel znajduj?cych siŕ na stronie 20 i 21 dzisiejszej gazety. W szczegˇlnoÂci kolumny, w ktˇrej wyznaczana jest rynkowa wartoŠ notowanych na gie?dzie przedsiŕbiorstw. Wkrˇtce pojawi siŕ tam nowa du?a firma. W dniu, w ktˇrym Krajowy Rejestr S?dowy zarejestruje podwy?szenie kapita?u zak?adowego pewnej spˇ?ki o emisjŕ akcji serii C, pojawi siŕ podmiot o kapitalizacji rynkowej wynosz?cej 3,8 mld z?otych.

Dla porˇwnania, stanowi to blisko 10 proc. kapitalizacji najwiŕkszej polskiej spˇ?ki gie?dowej - banku PKO BP. Ten jest wart 39,5 mld z?otych. Firma bŕdzie mia?a wiŕksz? wartoŠ rynkow? ni? takie tuzy z indeksu WIG20, jak Agora (2,7 mld z?otych), Netia i Orbis (po 2,3 mld z?otych) czy Prokom Software (2 mld z?otych). O takich "maluchach" jak Grupa Kŕty czy Boryszew nie wspominaj?c. ChoŠ ten ostatni przyk?ad - jak siŕ dalej oka?e - nie jest na miejscu. Mo?e w zamian inne porˇwnanie - taka wycena bŕdzie odpowiada?a 60 proc. rynkowej wartoÂci Grupy Lotos.

Jak uzyskuje siŕ tak du?? kapitalizacjŕ? Paliwem daj?cym si?ŕ na ostatnim etapie wzrostowej Âcie?ki spˇ?ki Skotan (bo o niej mowa) okaza?a siŕ prognoza zysku opublikowana w po?owie marca. Za?o?enia s? proste, 34,9 miliona z?otych zysku w bie??cym roku, 74,8 miliona za rok, a pˇ?niej jeszcze 211,9 miliona.

Niestety, nie ma nic o przychodach. A szkoda, bo podstaw? za?o?e˝ jest podjŕcie sprzeda?y bioetanolu ju? w II kwartale tego roku oraz uruchomienie zak?adˇw produkcyjnych w 2007 roku. Nie wiemy nic tak?e o wartoÂci inwestycji, amortyzacji i kosztach finansowych - ale w zamian otrzymujemy prognozŕ zysku netto okreÂlon? z dok?adnoÂci? do 100 tysiŕcy z?otych.

Nie ma w tym nic nieprawid?owego. Spˇ?ka zrealizuje swoje prognozy zyskˇw - w jej aktywach znajduj? siŕ akcje spˇ?ek Alchemia i Boryszew. Odpowiednio zmieniaj?c ich wycenŕ lub sprzedaj?c je w dogodnej chwili, mo?na osi?gn?Š za?o?ony wynik finansowy. A przychody? Mo?e zapewni je jaki dystrybutor biopaliw.”

Tu pragnŕ zwrˇciŠ uwagŕ na cz੠dotycz?c? Lotosu. Tu dla przypomnienia powiem, i? Lotos od blisko 10 lat produkuje biokomponenty a ostatnio nawet mocno w t? cz੠swojej dzia?alnoÂci inwestuje i tu cytat kolejny

„Oko?o 71 mln z? ma kosztowaŠ nowoczesna instalacja do produkcji estrˇw kwasˇw t?uszczowych, czyli biokomponentˇw paliwowych, jak? koncern MAN Ferrostal postawi w Czechowicach.

Inwestycja ma powstaŠ na bazie technologii i licencji CD Process (Connemann Diesel). Po jej uruchomieniu nale??ca do gda˝skiego koncernu paliwowego spˇ?ka Lotos Czechowice bŕdzie w stanie wyprodukowaŠ rocznie 100 tys. ton biokomponentu. - Po uruchomieniu instalacji Grupa Lotos w??czy siŕ do gry o rynek biopaliw w Polsce - powiedzia?, cytowany w komunikacie, Pawe? Olechnowicz, prezes spˇ?ki. Doda?, ?e jego firma nie boi siŕ konkurencji, bo ma ju? doÂwiadczenia w dziedzinie produkcji paliwa z dodatkiem bioetanolu. Wytwarza je od dziewiŕciu lat. - W 2005 roku wyprodukowaliÂmy ponad 280 tys. ton benzyny bezo?owiowej z tym dodatkiem - doda? prezes Lotosu.

Czechowicka fabryka ma ponadto wytwarzaŠ produkty w oparciu o technologie, ktˇre sprawdzi?y siŕ ju? na wymagaj?cym rynku niemieckim. Partnerem gda˝skiego koncernu jest firma Novaol and OelmŘhle Leer Connemann z Niemiec, ktˇra badania nad ich produkcj? biopaliw rozpoczŕ?a w 1990 roku, a przemys?ow? ich produkcjŕ prowadzi od 1995 r.

Tylko w zesz?ym roku na bazie licencji Connemanna wybudowano instalacje o wydajnoÂci 500 tys. ton biokomponentu rocznie.”

OczywiÂcie ka?dy mo?e powiedzieŠ, ?e rynek jest absolutny i docenia starania Skotanu, ale czy naprawdŕ tak du?o ludzi uwierzy?o by?ej garbarni nie produkuj?cej na dzie˝ dzisiejszy prawie nic? Czy naprawdŕ warta jest blisko 2/3 wartoÂci (21.06 wartoŠ Skotanu odpowiada?a 63.2% wartoÂci Lotosu licz?c oczywiÂcie kapitalizacjŕ) Lotosu z ich rafineriami spˇ?k? wydobywcz? Petrobaltic i ogromn? sieci? stacji paliw?
Ostatnio edytowany przez bono, 2006-06-29, 22:49, edytowano w sumie 1 raz
Awatar użytkownika
bono
 
Posty: 288
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43

Postprzez olaf » 2006-06-29, 22:54

Bono, dobry tekst, co prada nie interesuje mnie ta spˇ?ka ale przyjemnie poczytaŠ sensowne podejÂcie do tematu... Pisz czŕÂciej !
Pozdrawiam... Olaf

"Trade What You See, Not What You Think"
"When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"
Awatar użytkownika
olaf
 
Posty: 1981
Dołączenie: 2006-06-21, 20:23

Postprzez olab » 2006-06-30, 12:45

Post porusza ciekawy temat, jak za pomoc? prostych powi?za˝ krzy?owych mo?na napompowaŠ spekulacyjny balon, ze spˇ?ki bŕd?c? w sumie tylko wydmuszk?. Takich okazˇw jest kilka na gpw. DziwiŠ mo?e, ?e takie rzeczy przechodz? na naszej, niestety "bananowej" gie?dzie. Ale prostym wyt?umaczeniem jest sterowanie emocjami t?umu i wykorzystywanie niewiedzy t?umu u szczytu hossy, traktuj?cego inwestowanie na gie?dzie jak grŕ w kasynie. W czasie bessy cena zostanie zweryfikowana do wartoÂci fundamentalnej, wiadomo jakiej, a szkoda tylko tych, ktˇrzy bŕd? "gasiŠ Âwiat?o".
olab
 
Posty: 1327
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

Postprzez LeM » 2006-06-30, 22:13

Hehe. To dorzuce mˇj "panegiryk" nt Skotanu z lutego br. Fajny tekst mi wyszed? wiŕc niech sobie siedzi dla potomnych:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artyk ... d=40568049
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2226
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez queba » 2006-06-30, 23:43

lem, warto tez koment przytoczyc do tego tekstu :))


Musisz sie czuc niezwykle podle, ze nie stales sie posiadaczem tego waloru w
odpowiednim momencie....
Twoja reakcja jest typowa....tzn....taka polska.... Tzn...Jak czegos nie
mam, a dalo zarobic to lata mi strasznie grdyka, poce sie i wyjatkowo
wkurzam....Dlatego coz pozostalo....szydzic, zniechecac, straszyc,
opluwac....

Ja niestety tez nie mam Skotana, ale w przeciwienstwie do takich osobnikow
jak Ty zycze posiadaczom nawet 1000zl i jak najbardziej temu walorkowi
kibicuje....Ale ja nie jestem typowy Polak ( i nie tylko Polak), wiec stad
ta moja wada.....Autor: "Axim" <vx6667@beztego.gazeta.pl
>

pozdr
queba
queba
 
Posty: 1101
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43
Miejscowość: Poznań

Postprzez olab » 2006-07-28, 22:54

Nie interesowalem sie wczesniej skotanem, ale poniewaz jest na topie, to looknalem z ciekawosci na raport kwartlny za II kw. i ...

... jestem pod wrazeniem !!!!!!

Jedyna dzia?alnoŠ spˇ?ki to ?onglowanie akcjami alchemii, a zysk pochodzi z aktualizacji wyceny kursu na 30.06.
WidaŠ co daj? proste powi?zania krzy?owe (R.K., alchemia, skotan, boryszew). Spˇlki kupuj?c nawzajem swoje akcje powoduj? wzrost ich kursˇw oraz "wirtualne" zyski z akualizacji aktywˇw, co z kolei "polepsza" wyceny i wska?niki napedzaj?c kolejnych "leszczy" do zakupow akcji i windowania kursˇw.

Strach myÂleŠ co siŕ stanie z tymi wydmuszkami, gdy przyjdzie bessa :((

Ciekawostk? jest, ?e obecnie Skotan ma 4,84% akcji alchemii, co umozliwia sprzeda? akcji (z czego trzeba placiŠ koszty ogˇlnego zarz?du - w II kw. 964 tys.zl) bez publicznego oglaszania, wykorzystujac odpowiednie momenty (insiders trading dzieki powiazaniom krzyzowym).

pozdr
olab
p.s. warto jeszcze dodaŠ o "asie w rŕkawie" skotanu, czyli emisji z pp po 1 z? (a jak?e - takie rozchodz? siŕ jak ciep?e bu?eczki, dodatkowo pompuj?c kursy, aczkolwiek fundamentalnie w tym przypadku spowoduje to rozwodnienie zyskˇw na akcjŕ 25-krotnie). Dziwi, ze takie cuda z emisjami tak dzia?aj? na gpw, ale to temat na osobny post.
Ostatnio edytowany przez olab, 2006-07-28, 23:31, edytowano w sumie 1 raz
olab
 
Posty: 1327
Dołączenie: 2006-06-09, 14:47

Postprzez bono » 2006-08-25, 13:29

Ciekawie na forum parkietu :)
Przytaczam post i odpowiedz jak by nie patrzec bardzo blyskotliwa.

Wska?niki z dla LOTOSA i SKOTANA z uwzglŕdnieniem emisji nowych akcji:

LOTOS
CENA = 48 z?
C/Z = 5,8
C/WK = 1,1

SKOTAN
CENA= 50 x 25 =1250 z?
C/Z = 45,8
C/WK= 32,0 WartoŠ ksiŕgowa to w ponad 80 % z tytu?u posiadanych akcji Alchemii

I oto ca?a wska?nikowa prawda o Skotanie po uwzglŕdnieniu 24 nowych akcji.

WartoÂci skonsolidowane za rok 2005

LOTOS
wart. ksiŕgowa 4080 mln z?
aktywa 5380 mln z?
przychody 8500 mln z?
zysk operacyjny 550 mln z?
kapitalizacja 5300 mln z?

SKOTAN
wart. ksiŕgowa 82 mln z?
aktywa 102 mln z? (w tym wiŕkszoŠ to akcje alchemii)
przychody 33 mln z?
strata operacyjna -7,5 mln z?
kapitalizacja 2850 mln z? (z uwzg. nowej emisji w/g kursu ok. 50 z?)

.

Dok?adnie tak
Wiŕc niech nam Skotan roÂnie - skoro tyle kosztuje nie osi?gaj?c zyskˇw, to co bŕdzie jak zacznie naprawdŕ zarabiaŠ ?
Awatar użytkownika
bono
 
Posty: 288
Dołączenie: 2006-06-20, 11:43

Re: Skotan czyli jak patrzeŠ ?eby zobaczyŠ.

Postprzez peter0900 » 2023-08-16, 12:30

Skotan offers a remarkable view, allowing you to research curiously and observe your surroundings.
Pool Maintenance in Chandler
peter0900
 
Posty: 29
Dołączenie: 2023-07-26, 13:01

Excellent Outdoor Clothing Info

Postprzez FrankJScott » 2023-10-10, 03:10

Please try Google before asking about Top Outdoor Clothing Info ee9615d
FrankJScott
 
Posty: 6412
Dołączenie: 2022-08-30, 02:43
Miejscowość: 메이저사이트

Useful Outdoor Clothing Website

Postprzez FrankJScott » 2023-10-10, 15:24

For the guy inquiring about icebreaker merino wool base layer women's, smartwool merino 150 baselayer long sleeve, smart wool base layer mens, smartwool merino 150 base layer, merino wool base layer motorcycle, merino blend thermals, smartwool 250 mens base layer, merino wool base layer with thumb holes, lapasa m31, men's merino 200 oasis thermal leggings, smartwool base layer mens, smart wool base layers, scent blocker merino wool, merino wool long underwear women's, womens smartwool base layer 250, helly hansen merino wool base layer, merino wool silk base layer, women's long sleeve merino base layer, merino 300 base layer, merino wool bottom base layer, I recommend this continue reading this on base layer mens for merino wool ninja suit, merino base layer womens running, women's woolen thermals, women's merino 200 oasis thermal leggings, heavyweight merino wool long underwear, woolen thermal inner wear, merino wool thermals mens, icebreaker merino everyday base layer, merino mid layers, merino 250 baselayer crew, merino 365 merino longsleeve baselayer, wool mid layers, warmest smartwool base layer, betty ski merino base layer top, scent blocker merino wool, smartwool thermals, merino wool first layer, smartwool womens bottoms, smartwool base layer sizing, smartwool merino 250 base layer crew top, also. See More Great Outdoor Clothing Tips 189fe70
FrankJScott
 
Posty: 6412
Dołączenie: 2022-08-30, 02:43
Miejscowość: 메이저사이트

Best Teatime Results History Blog

Postprzez FrankJScott » 2023-11-14, 00:47

In response to the person talking about uk49s today results, result of teatime of today, uk49s lunchtime numbers, results uk49, 49s lunchtime results today 2022, lunchtime results teatime, I highly recommend this this contact form on teatime results history forum or lunch and teatime results 2023, latest lunchtime results for today, uk49s tea results, https teatimeresults info lunchtime results for today, 49 lunch tea results, 49's results today teatime, as well as this visit this link for teatime results history site and don't forget uk49 results today lunchtime, uk49s teatime 12, results for lunchtime and teatime, uk49s lunch results for today, k49 teatime results, lunch and teatime results 2022, not to mention this he has a good point about teatime results history tips which is also great. Also, have a look at this visit this link for teatime results history details and don't forget uk49s teatime results for today 2022, lunch time and teatime results, lunchtime and teatime results 2022 today, uk49s 2022 lunchtime results, results for teatime and lunchtime, November 1, 2022 - October 31, 2023, on top of this new teatime results history site on top of uk49 tea time, uk49s win teatime today, uk49s lunchtime results for today 2021 today match today, 49s latest results lunchtime today results, teatime results 2022, uk49s latest results for today, as well as weblink on teatime results history forum which is also worth a look. I also suggest this high rated teatime results history forum not to mention results for lunchtime and teatime, uk49s today teatime results, uk49s today lunchtime, result uk49s lunchtime, uk49s lunchtime yesterday results, uk49s lunchtime results for today 2021 today, not to mention this conversational tone about teatime results history details as well as uk49s today results lunchtime latest, uk49s lunchtime latest results for today, 49s booster results, uk49s lunchtime winning numbers, uk49s lunch and teatime results, uk49s 2022 teatime, as well as additional info about teatime results history forum on top of teatime results for today 2020 today, result teatime today 2022, results uk49, teatime results latest for today, teatime results yesterday 2022, uk49s yesterday results, which is also great. Finally, have a look at this straight from the source for teatime results history link with uk49s lunchtime results for today 2021, uk49s results teatime today 2022, uk49s uk49s lunchtime results, teatime results for today 2023, lotto lunchtime results, uk49 teatime results for yesterday 2022, for good measure. Check more @ Top Product Blog ee9615d
FrankJScott
 
Posty: 6412
Dołączenie: 2022-08-30, 02:43
Miejscowość: 메이저사이트

New Product Guide

Postprzez FrankJScott » 2023-11-14, 21:41

Please try Google before asking about Top Product Guide 3_595dd
FrankJScott
 
Posty: 6412
Dołączenie: 2022-08-30, 02:43
Miejscowość: 메이저사이트


Powróć do Analiza fundamentalna

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości