Wyszukiwarka znalazła 1559 wyniki(ów)

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

olab napisał(a):...a mo?e byŠ nim np. 20% - owy zjazd indeksu china.


Witam

Tym bardziej, ?e tylko patrz?c na wykres korekta takiego rzŕdu to jakie delikatne muÂniŕcie i przywrˇcenie szcz?tkˇw sensu.
przez skippy
2007-05-14, 08:53
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: "Chi˝czyki trzymaj? siŕ mocno..."
Odpowiedzi: 13
Wyświetleń: 4025

Wg tego oznaczenia dok?adnie tak jest... "Čle odrobiona" oznacza?o, ?e nie przejrza?em dok?adnie oznaczenia nied?wiedziego spodziewaj?c siŕ, ?e odrˇ?nia je od byczego jedynie ew. ko˝cˇwka a nie ca?oŠ jako taka. Przyznajŕ, ?e pierwszy raz zobaczy?em tak rozleg?? pŕdz?c? korektŕ trˇjkow?; ...
przez skippy
2007-05-13, 23:59
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na tydzie˝ 20'07
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 4581

Zauwa?, ?e w oznaczeniu nied?wiedzim nie zak?adam impulsu w ruchu od 13.06.2006 No tak, jasne, ?le odrobiona lekcja. Tu muszŕ przyznaŠ, ?e po przyjrzeniu siŕ ozneczeniu nied?wiedziemu jest to dla mnie nowoŠ i muszŕ poszukaŠ nieco wyjaÂnie˝. W skrˇcie proszŕ o podstawowe: czy to jest (w tym oznacze...
przez skippy
2007-05-13, 23:18
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na tydzie˝ 20'07
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 4581

...Ja gra?em pod oznaczenie "nied?wiedzie" i wyznaczy?em poziom na 3670-3680. Czyli jeÂli dobrze rozumiem stawiasz na to, ?e na zako˝czenie wyjdzie skrˇcona pi?tka? To wydaje siŕ byŠ realne; ostatnia struktura od 13.06.2006 mimo dosyŠ du?ej zmiennoÂci "w Ârodku" (nerwowoŠ?) - w...
przez skippy
2007-05-13, 22:41
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na tydzie˝ 20'07
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 4581

Witam! Tak, teraz to widzŕ - mozliwoŠ 335 albo jak diagnozowa?em pocz?tek 33333. Mnie osobiÂcie martwi w rozpracowywaniu Elliottem fakt, ?e niejednokrotnie nie potrafiŕ powiedzieŠ czy mamy do czynienia z trˇjk? czy z pi?tk? we fragmencie formacji. Trˇjk?t ko˝cz?cy by? ju? tu i ˇwdzie og?aszany, ale...
przez skippy
2007-05-13, 11:51
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na tydzie˝ 20'07
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 4581

Fibonki czasowe na wigach

Witam Przenoszŕ temat z innego znanego miejsca, mo?e w efekcie pojawi? siŕ szersze wnioski. ProÂba do LeMa o ew. wklejenie swojej odpowiedzi z pl.biznes.wgpw czy te? o nowy komentarz, bo tu nieco rozwinŕ w jaki sposˇb rysunek powsta?, wiŕc w sumie odpowiadam na post ktorego na tym forum nie ma. ====...
przez skippy
2007-05-12, 21:01
 
Forum: Analiza techniczna futures
Temat: Fibonki czasowe na wigach
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 1202

Witam Mam proÂbŕ aby skomentowa? w oznaczeniu „byczym” wersja 1 FW20: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e87c5f0d91e5f93c.html rozpisanie ostatniej rˇ?owej 4. W szczegˇlnoÂci nurtuje mnie przebicie szczytu poprzedzaj?cej 3. Czy mamy do czynienia z korekt? pŕdz?c? w tym rozpisaniu...
przez skippy
2007-05-12, 20:15
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Fusy na tydzie˝ 20'07
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 4581

LeM napisał(a):...To co proponuje Chavez to bolszewickie z?odziejstwo, nic wiŕcej.

Przyznajŕ, ?e taki wniosek jest na pierwszym miejscu.
Niezaleznie zainteresowa?o mnie t?o sprawy.
Ale ju? sama "nacjonalizacja", to s?owo...
przez skippy
2007-03-04, 20:03
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Dlaczego Stany musz? zaatakowaŠ Iran?
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 2464

Nie, to wiem.
S?owo deklaracje zosta?o tu u?yte w kontekÂcie ogˇlnym.

Chodzi mi bardziej o zrozumienia ca?oÂci sprawy, t?a - dla siebie samego.
Na ile Hugo ma "wzglŕdnej" racji, a mo?e na ile jest to grabie? z jego strony.
przez skippy
2007-03-04, 19:52
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Dlaczego Stany musz? zaatakowaŠ Iran?
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 2464

...Hugo Chavez ponownie nacjonalizuje pola naftowe w Wenezueli i chce rozpocz?Š handel rop? denominowany w Euro. Koncernom... ktˇre ... s? w?aÂcicielami pˇl ka?e stworzyŠ spˇ?ki ze skarbem pa˝stwa z 50%... Sczerze mˇwi?c a? kusi ?eby powiedzieŠ, ?e w jaki sposˇb go rozumiem. Trzeba by jednak zbada...
przez skippy
2007-03-04, 18:46
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Dlaczego Stany musz? zaatakowaŠ Iran?
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 2464

Nie mam obsesji hossy, ale dopˇki nie padnie ostatni posterunek wrzucŕ korektŕ przemyÂle˝ ze swojego posta wy?ej, gdzie nanios?em potencjaln? pi?tkŕ spadkow?. Alternatywnie widzŕ taki potencjalny schemat, z rozpoczŕta korekt? p?ask?: http://images21.fotosik.pl/46/3480374692c96db7.gif
przez skippy
2007-03-03, 15:29
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Kometarz po sesji 28-02-2007 i ankieta.
Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 3341

Witam

Nie zalogowa?em siŕ; to wy?ej to moja opinia na ten temat.
przez skippy
2007-03-01, 19:16
 
Forum: Akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne.
Temat: [NET] Netia
Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 3153

Ew. liczenie po close; ale przyznajŕ ?e to chyba by?oby naci?ganie. Spotka?em siŕ z koncepcj?, ?e od czerwca ca?oŠ to jest p?aska pŕdz?ca korekta ktˇrej kres w?aÂnie nadszed?. Wskazano przy tym wykres dow'a bodaj z lat trzydziestych; z cyharakterystyczn? g?ŕbok? korekt? V i podobnym uk?adem pseudo-...
przez skippy
2007-03-01, 17:13
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Czas odkryŠ karty...
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5657

W sumie sam sobie odpowiem, ?eby tego tak nie zostawiŠ. Potencjalna struktura jest rozrysowana w "komentarzach do sesji". Czyli przy rysuj?cej siŕ pi?tce spadkowej w swej ko˝cowej fazie - zmuszony jestem przyj?Š, ?e zygzak w trakcie realizacji pierwszej czŕÂci ma marne szanse wygi?Š siŕ po...
przez skippy
2007-03-01, 01:39
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Czas odkryŠ karty...
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5657

Fragment rys. jest z postu Olafa. Czy dobrze tutaj widzŕ mikrofalki, czyli pi?tka spadkowa w ko˝cowym stadium? Na teraz jeszcze nie wiadomo 5* (aktualnie w okolicach swojej [iii]) skrˇcona, czy te? nie? I je?eli tak, to nale?a?oby oczekiwaŠ z du?ym prawdopodobie˝stwem kontynuowania struktury 5-3-5? ...
przez skippy
2007-03-01, 00:54
 
Forum: Komentarz po sesji
Temat: Kometarz po sesji 28-02-2007 i ankieta.
Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 3341

LeM napisał(a):...S? to wartoÂci 3230 dla W20...

Co ko?o 3224; ale przyznajŕ, ?e naci?gniŕcie struny graniczy z cudem dla takiego rozrysowania.
przez skippy
2007-02-28, 01:16
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Czas odkryŠ karty...
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5657

...Poza tym jak ju? chcesz oznaczaŠ mikrofale to oznacz wszystkie w fali oznaczonej jako 3... Jasne, szkoda to rozdrabniaŠ. Pˇ?niejsza struktura 5-3-5 wyda?a mi siŕ na tyle czytelna w miejsce wzrostowej trˇjki, ?e ich nie oznacza?em. Na dziennych by by?o nieczytelne; 2 trochŕ w lewo. Nie dyskutujŕ ...
przez skippy
2007-02-28, 00:32
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Czas odkryŠ karty...
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5657

...Nie ma innego przypadku impulsu wzrostowego gdzie fale wzrostowe maj? trˇjfalow? strukturŕ ni? ten ktˇry pokaza?em na wykresie... Witam! A czy nie mo?na tego fragmentu zinterpretowaŠ piŕciofalowo przyk?adowo tak? http://images21.fotosik.pl/33/82a5e97bc93de4a6m.gif Pozdrawiam
przez skippy
2007-02-27, 21:38
 
Forum: Futurystyczny kącik LeMa
Temat: Czas odkryŠ karty...
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń: 5657

Witam tu po raz pierwszy.

Wiadomo, ?e nawet z forum pod?ogi mozna czerpaŠ pewne informacje, ale d?ugo szuka?em miejsca takiego, na jakie wygl?da to forum.
Cˇ?, mam nadziejŕ, ?e to siŕ nie zmieni.

Pozdrawiam
przez skippy
2006-09-02, 17:59
 
Forum: Sygnały kupna-sprzedaży
Temat: Jak zostac przecietnym inwestorem ?
Odpowiedzi: 89
Wyświetleń: 25499
Poprzednia

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania