Obecny czas: 2019-07-19, 04:26

News News of iFutures.pl

Site map of iFutures.pl » Forum : iFutures.pl

kontrakty terminowe. Forum poświęcone inwestowaniem w kontrakty terminowe na WGPW

komentarz 2006.07.04

Utrzymuj?ca siŕ w ostatnich dniach du?a minusowa baza na kontraktach dyskontowa?a korektŕ wartoÂci indeksu o dywidendy (ok.50 pkt, z tego 40 jutro - KGHM) oraz oczekiwania na spadki po zako˝czeniu dynamicznych wzrostˇw. Poniewa? na rynkach Âwiatowych panuj? dobre nastroje, a polskie fundusze zainteresowane s? obron? w?asnych pozycji, na rynku brakuje strony poda?owej. Indeks je?eli siŕ osuwa to na ma?ych obrotach. Taka sytuacja musia?a spowodowaŠ zmniejszenie bazy i wzrost kontraktˇw. Rosn?cy ca?y czas przed wybiciem LOP ...
Read more : komentarz 2006.07.04 | Wyświetleń : 820 | Odpowiedzi : 1 | Forum : Komentarz po sesji


pytania od quizu

dla chetych, prosilbym o przygotowanie pytan do quizu irc o tematyce gieldowej lub innej. dobra zabawa przy rynkowym marazmie przyda sie napewno zamiast kolejnej kawy :)

pytanie i odpowiedz musza zostac zapisane w pliku tekstowym np. pytania.txt
w nastepujacej postaci

pyt kim jest Lech Kaczy˝ski ?
odp Prezydentem
pyt co to jest LOP?
odp liczba otwartych pozycji
pyt kontrakt na w20?
odp fw20u6


i tak dalej...
zawsze po pyt i odp robimy spacje.

pliki lub ...
Read more : pytania od quizu | Wyświetleń : 830 | Odpowiedzi : 0 | Forum : IRC - co szumi na #futures i #newsroom


komentarz 2006.07.03

Dzisiejsza sesja nic nie zmieni?a w obrazie technicznym rynku (Wig20adx ). Na rynku brak (na razie?) zagranicy i nie ma komu "sypaŠ" akcjami. W tej sytuacji rozwi?zanie worka z akcjami polskich funduszy mo?e spowodowaŠ tylko pogorszenie sytuacji na rynkach zachodnich, a te pˇki co wygl?daj? dobrze. Zagadk? (?) jest znaczne umocnienie z?otego na dwˇch ostatnich sesjach (USD-PLN , EUR-PLN ), co ka?e mieŠ na uwadze mo?liwy c.d. summer raily na naszym rynku, je?eli inwestorzy zagraniczni ...
Read more : komentarz 2006.07.03 | Wyświetleń : 546 | Odpowiedzi : 0 | Forum : Komentarz po sesji


Wakacyjny rzut okiem Elliota na szumi?ce fale;)

Witam,
Tym razem krˇtki przelot po wykresach bo pogoda ?adna...

Mied?:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7a38f0ae6f

Kontrakty na mied? poruszaj? siŕ w kanale spadkowym. Aktualnie kurs kreÂli wg mnie korekcyjn? czwˇrkŕ w pi?tce stanowi?c? falŕ A wy?szego rzŕdu. Ten tydzie˝ powinien przynieŠ ruch spadkowy stanowi?cy podfalŕ 5 w A. Czy?by USD mia? siŕ umocniŠ w tym tygodniu? Popatrzmy:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7fce6a8a74

Na Edku mamy trochŕ ...
Read more : Wakacyjny rzut okiem Elliota na szumi?ce fale;) | Wyświetleń : 818 | Odpowiedzi : 1 | Forum : Futurystyczny kącik LeMa


komentarz 2006.06.30

Pi?tkowa sesja da?a krˇtkoterminowym inwestorom mo?liwoŠ zamkniŕcia a nawet odwrˇcenia dotychczasowych pozycji. Na wykresie intraday pojawi?y siŕ negatywne dywergencje na wiŕkszoÂci wska?nikˇw po uformowaniu drugiego szczytu Wig20intra . Ponadto na zako˝czenie fali B mo?e wskazywaŠ wyj?tkowa zgodnoŠ d?ugoÂci fal w ostatnim wzrostowym impulsie fali B ("1"="5", "3"=261,8*"1") -Wig20intraA . Sytuacja jednak nie jest jednoznaczna bo pomimo czarnej Âwiecy na wykresie daily, to indeks jednak wzrˇs? Wig20adx . W zwi?zku z tym dalej mo?liwa jest numeracja ...
Read more : komentarz 2006.06.30 | Wyświetleń : 1283 | Odpowiedzi : 2 | Forum : Komentarz po sesji


AF nie tylko dla geriatrykˇw

Analiza fundamentalna zawsze kojarzona by?a z nud?. To nie to co AT rollercoaster. To zabawa dla dziadkˇw na emeryturze, ktˇrzy po 40 latach etatu na przyzwoitym stanowisku uciu?ali parŕ groszy i wczuwaj? siŕ w rolŕ inwestorˇw. Dla innych to za trudne, tu trzeba analizowaŠ, szukaŠ informacji, trzeba znaŠ siŕ na ekonomii, matematyce i tak dalej istny omnibus potrzebny. AF do AT ma siŕ jak maluch do ferrari, jak lokata na 4% przy funduszu z prognozami ...
Read more : AF nie tylko dla geriatrykˇw | Wyświetleń : 1207 | Odpowiedzi : 3 | Forum : Analiza fundamentalna


Skotan czyli jak patrzeŠ ?eby zobaczyŠ.

Wszyscy wiedz?, ?e Skotan jak sama nazwa wskazuje zajmuje siŕ biopaliwami, ale niewielu wie a mo?e woleli by zapomnieŠ, i? Skotan to by?a garbarnia skˇr. Niewielu te? pewnie zauwa?y?o, ?e tak naprawdŕ to Skotan jeszcze nic nie produkuje a mimo to jest znany na parkiecie i kochany przez wielu graczy, ktˇrym zapewni? monstrualne zyski. Podejrzewam, ?e nie wszyscy maj? ÂwiadomoŠ wielkoÂci tej firmy do ktˇrej przy?o?yli niejednokrotnie rŕkŕ. Pos?u?ŕ siŕ tu cytatem z naszego nieocenionego ...
Read more : Skotan czyli jak patrzeŠ ?eby zobaczyŠ. | Wyświetleń : 2304 | Odpowiedzi : 6 | Forum : Analiza fundamentalna


komentarz 2006.06.29

Czwartkowa sesja przyniosa prˇbŕ zagrania na zni?kŕ Wig20intra . Tak? mo?liwoŠ przewidywa?o zachowanie kontraktˇw terminowych na poprzedniej sesji (wzrost przy malej?cym LOP). Pozytywna reakcja ameryka˝skich rynkˇw na komunikat FEDu, powoduje, ?e sytuacja wydaje siŕ (?) czytelna. Na GPW po du?ych wzrostach, rynek rzadko opada bez formacji zmiany trendu. Dzisiaj tego zabrak?o, natomiast poranny wzrost w dniu jutrzejszym - w przypadku rozpoczŕcia realizacji zyskˇw - powinien spowodowaŠ powstanie na wykresie intra dwˇch kolejnych szczytˇw z negatywnymi ...
Read more : komentarz 2006.06.29 | Wyświetleń : 1157 | Odpowiedzi : 2 | Forum : Komentarz po sesji


komentarz 2006.06.28

Dzisiaj indeks zamkn?? ostatni? z 3 spadkowych luk czerwca Wig20adx . Mo?liwe warianty numeracji fal opisa?em wczoraj, wiŕc nie bŕdŕ siŕ powtarza?. Dalej "bezpiecznie" jest za?o?yŠ, ?e robimy falŕ B korekty Wig20line . Warto zwrˇciŠ uwagŕ, ?e dzisiejszy wzrost by? na mniejszym obrocie Wig20intraA , a du?a jego cz੠s?u?y?a do podci?gniŕcia indeksu w ostatniej godzinie notowa˝. Mo?e to sugerowaŠ, ?e "w?aÂciwe" portfele zosta?y nape?nione wczoraj, a teraz chodzi o to, ?eby ewentualnie "wy?adowaŠ towar" ...
Read more : komentarz 2006.06.28 | Wyświetleń : 3720 | Odpowiedzi : 9 | Forum : Komentarz po sesji


komentarz 2006.06.27

Problemem wczorajszej sesji by? brak obrotˇw. Na GPW czŕsto wzrosty zaczynaj? siŕ ma?ymi obrotami, a popyt pojawia siŕ w miarŕ pokonywania kolejnych oporˇw. Tak by?o i dzisiaj. Ma?a poda? na poziomie 2690-2700 nie zatrzyma?a popytu, co spowodowa?o do??czanie siŕ do kolejki kupuj?cych kolejnych graczy, nie zamierzaj?cych pozostaŠ "na peronie" gdy "poci?g odje?d?a". Odpowiedzi? na pytanie o trwa?oŠ wzrostˇw jest kwestia kto stoi za popytem na dzisiejszej sesji. Je?eli to rodzime fundusze realizuj? "window dressing", to ...
Read more : komentarz 2006.06.27 | Wyświetleń : 1790 | Odpowiedzi : 6 | Forum : Komentarz po sesji


 

Zaloguj się  •  Zarejestruj się


Statystyki

Wszystkich postów: 42860 • Wszystkich tematów: 4970 • Wszystkich użytkowników: 3962