Strict Standards: Non-static method utf_normalizer::nfc() should not be called statically in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/utf/utf_tools.php on line 1781
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 990: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 483

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ifutures/domains/ifutures.pl/public_html/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3808: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3810: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3811: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3812: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/utf/utf_tools.php:1781)
Sztuka inwestowania • News of Analiza fundamentalna - Page 3

Obecny czas: 2021-02-28, 06:13

News News of Analiza fundamentalna

Site map of Analiza fundamentalna » Forum : Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna spółek notowanych na WGPW

Be?owa ksiŕga m?droÂci

Poniedzia?ek, 30 lipca 2007 13:00 | Autor: Marcin Szaleniec


Przygotowywany osiem razy do roku na zlecenie Fed raport w be?owych ok?adkach przyci?ga uwagŕ ekspertˇw, prˇbuj?cych przewidzieŠ przysz?? politykŕ pieniŕ?n? w USA. Czym tak naprawdŕ jest Be?owa Ksiŕga?

Praca ekonomistˇw, analitykˇw gie?dowych czy mened?erˇw polega g?ˇwnie na obserwacji i wyci?ganiu wnioskˇw z publikowanych danych o gospodarce. Z informacji na temat inflacji, produkcji przemys?owej czy wydatkˇw konsumentˇw mo?na, dysponuj?c odpowiedni? wiedz?, wnioskowaŠ, co mo?e wydarzyŠ siŕ jeszcze ...
Read more : Be?owa ksiŕga m?droÂci | Wyświetleń : 1292 | Odpowiedzi : 2


U.S. sanctions China in paper-subsidy dispute

U.S. sanctions China in paper-subsidy dispute
Move is shift in decades-old policy of not sanctioning non-market economies
By Robert Schroeder, MarketWatch
Last Update: 4:33 PM ET Mar 30, 2007

WASHINGTON (MarketWatch) -- In a major policy shift, the Commerce Department announced sanctions against coated Chinese paper imports on Friday, the first time in 23 years that U.S. duty law has been applied to imports from China.
Commerce Secretary Carlos Gutierrez said imports of Chinese coated ...
Read more : U.S. sanctions China in paper-subsidy dispute | Wyświetleń : 750 | Odpowiedzi : 0


Inverted Yield Curve

Ciekawostka...
Read more : Inverted Yield Curve | Wyświetleń : 1435 | Odpowiedzi : 1


gotˇwka

Moim zdaniem zadne akcje, szczegolnie indeksu midwig i wirr nie sa warte uwagi. Jest kilka ciekawych spˇ?ek ale wchodzenie teraz w cokolwiek to akceptowanie podwy?szonego ryzyka. OsobiÂcie uwa?am ?e najmniej bŕdzie mo?na stracic na w20. Wydaje mi siŕ ?e bŕdzie trzeba pokochaŠ gotˇwkŕ. Przynajmniej na jaki czas.

Nie zrozumcie mnie ?le, wszystko mo?e iŠ jeszcze 50% nawet i 100% w gˇre, ale ryzyko w stosunku do potencjalnych zyskˇw za mocno wzros?o.

Ja myÂle ?e wiŕkszoŠ ...
Read more : gotˇwka | Wyświetleń : 1885 | Odpowiedzi : 4


Prywatyzacja Ruch S.A.

W pi?tek 1 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi?a prospekt emisyjny, a ju? 3 dni pˇ?niej by?o on dostŕpny na stronach internetowych kolportera prasy. Spˇ?ka zamierza wyemitowaŠ dla inwestorˇw nowe akcje serii E, z ktˇrych sprzeda?y planuje pozyskaŠ 250 mln z?. Poniewa? na seriŕ E maj? sk?adaŠ siŕ akcje w maksymalnej liczbie 15.550.000 sztuk, mo?na szacowaŠ, ?e cena emisyjna jednej akcji wyniesie oko?o 16,08 z?.

Žrodki pozyskane z emisji akcji maj? byŠ przeznaczone na: inwestycje w ...
Read more : Prywatyzacja Ruch S.A. | Wyświetleń : 3112 | Odpowiedzi : 4


LSI Software

LSI Software nie jest m?od? spˇ?k?. Z ekonomicznego punktu widzenia, w obecnym kszta?cie dzia?a od 8 lat. ChoŠ historia firmy jest d?u?sza, to tyle czasu operuje w sektorze informatyki. W chwili obecnej LSI Software specjalizuje siŕ w produkcji, sprzeda?y i wdra?aniu autorskiego oprogramowania dla nastŕpuj?cych segmentˇw dzia?alnoÂci gospodarczej:
- handel detaliczny i hurtowy,
- gastronomia i hotele,
- ma?e i Ârednie przedsiŕbiorstwa.

RentownoŠ
----------
Przyjrzyjmy siŕ liczbom. Jak podaje LSI Software w prospekcie emisyjnym, lata ...
Read more : LSI Software | Wyświetleń : 715 | Odpowiedzi : 0


spˇ?ki miŕsne a embargo

To pytanie do kolegˇw bardziej doÂwiadczonych w tym dziale. Czy po ewentualnym zniesieniu emabarga w Rosji na polskie miŕso kursy naszym ''miŕsnych spˇ?ek wzrosn?''?
Np. duda
A mo?e juz s? windowane bo ktos juz cos wie na ten temat?
Read more : spˇ?ki miŕsne a embargo | Wyświetleń : 879 | Odpowiedzi : 1


EFH ?urawie Wie?owe

Nastŕpna spˇ?ka z rynku pierwotnego,analiza zrobiona przez www.rsg.pl

Spˇ?ka EFH ?urawie Wie?owe S.A. zajmuje siŕ wynajmem profesjonalnego sprzŕtu wznosz?cego, przede wszystkim ?urawi wie?owych gˇrno- i dolno-obrotowych. Z tego rodzaju sprzŕtu korzysta sektor budownictwa, zatem popyt na us?ugi emitenta jest silnie uzale?niony od koniunktury w tym?e sektorze.

Z informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym wartym odnotowania jest fakt spadku sprzeda?y. Nie wygl?da to zbyt ciekawie. Przychody ze sprzeda?y na poziomie ...
Read more : EFH ?urawie Wie?owe | Wyświetleń : 829 | Odpowiedzi : 1


Gospodarka coraz wolniej siŕ rozwija

Janusz Jankowiak o PKB

zrodlo: Rzeczpospolita 26.10.06
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wyd ... a_a_9.html

Zarchiwizowany artykul mozna tez pobrac w formacie .pdf na dole tego posta
JankowiakoPKB.pdf
Read more : Gospodarka coraz wolniej siŕ rozwija | Wyświetleń : 862 | Odpowiedzi : 1


Dom Development idzie na GPW

Panowie to konkurencja mojej firmy. Jedyne co moge powiedzieŠ to ze to gigant developerki mieszkaniowej pod wzglŕdem jakoÂci zarz?dzania organizacj?, wyniki finansowe ma i bŕdzie mia? przednie. Styl zarz?dzania jak w spˇ?ce z kapita?em zagranicznym (w?aÂciwie to tylko mniej wiecej wiadomo kto jest w?aÂcicielem). MyÂle ?e spˇ?ka zrobi furorŕ. Fundusze co czujŕ siŕ pal? do objŕcia emisji, gdyz du?ych w tym roku wiele nie by?o. A? ?al chwaliŠ dobrze zorganizowan? konkurencjŕ. Spˇ?ka ktˇra bŕdzie wycieniana ...
Read more : Dom Development idzie na GPW | Wyświetleń : 565 | Odpowiedzi : 0


 

Zaloguj się  •  Zarejestruj się


Statystyki

Wszystkich postów: 48973 • Wszystkich tematów: 5145 • Wszystkich użytkowników: 4760

cron